Pober Jiří

Pober Jiří* 18. 4. 1910 Praha
† 8. 7. 1976 Praha

překladatel z angličtiny

Studoval na Státní konzervatoři hudby v Praze (1928-29), na Technisches Institut v Podmoklech (1929-30), na Soukromé obchodní škole v Praze (1930-31), na English Institute v Praze (1932-34) a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1934-35), studia však nedokončil; k prohloubení znalostí angličtiny mu napomohlo první manželství (s Angličankou). Byl zaměstnán v závodě Elektrické motory a na Vysoké škole obchodní, 1937-40 působil v nakladatelství Sfinx - Bohumil Janda, 1941-45 byl ředitelem literárního oddělení Evropského literárního klubu, 1945-49 pracoval v redakci časopisu Kulturní politika. Potom vystřídal několik krátkodobých zaměstnání (referent, pomocný montér, redaktor). Od 1952 do předčasného odchodu do důchodu 1970 působil v Československém rozhlase, zpočátku v literární redakci jako redaktor pro západní pokrokovou literaturu, od 1959 v kulturní rubrice politického vysílání (1952-64 např. připravoval relace Zrcadlo kultury). Překládání z angličtiny se věnoval od poloviny 30. let, zaměřoval se na soudobou prózu, zejména americkou, a stal se jejím zasvěceným znalcem a propagátorem, řadu knih doprovázel předmluvami či doslovy. Mnohé autory sociální a proletářské prózy do českého prostředí uvedl vůbec poprvé (1936 Dílnu A. Halpera, 1941 Hrozny hněvu J. Steinbecka). Na přelomu 60. a 70. let na revizích svých starších překladů i na překladech nových spolupracoval se svou tehdejší manželkou, spisovatelkou a překladatelkou Slávkou Poberovou (*1943), v některých vydáních nebylo jeho jméno uvedeno.

Překlady z angličtiny

Aldington, Richard: Všichni lidé jsou nepřátelé (All Men Are Enemies; R, Praha 1936, + Libuše Vokrová-Ambrosová; Praha, Sfinx 1947, + Libuše Vokrová-Ambrosová; přepracované Praha, Práce 1972, + Slávka Poberová, [Jiří Pober neuveden]]
Buck /Bucková/, Pearl S(ydenstricker): Vlastenec (The Patriot; R, Litoměřice, Pax 1945)
Collier, John: Ďábla přemáhám aneb Neblahá i šťastná dobrodružství jednoho srdce (Defy the Foul Fiend; R, Praha, Aventinum 1946)
Cusack /Cusacková/ Ellen Dymphna: Nedovol mi odejít (Say No to Death; R, Praha, Mladá fronta 1961; Praha, Mladá fronta 1967)
Cusack /Cusacková/ Ellen Dymphna: Ráj v Tichomoří (D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1957)
Davidson, Basil: Linda a Jakub (Lindy; R, Praha, SNKLU 1963)
Davidson, Basil: Peřeje (The Rapids; R, Praha, Mladá fronta 1962)
Davidson, Basil: Zlatý roh (Golden Horn; R, Praha, Mladá fronta 1956; Praha, Mladá fronta 1960)
Grey, Zane: Western Union (Western Union; R, Praha, Melantrich 1970, + Slávka Poberová; pod titulem Navzdory dálkám Praha, Olympia 1973, + Slávka Poberová, [Jiří Pober neuveden]); pod titulem Navzdory dálkám Praha, Olympia 1991, + Slávka Poberová [Jiří Pober neuveden])
Halliburton, Richard: Cesty za dobrodružstvím (VE, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958, Tatána Peřinová, Olga Kořánová.; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960, + Tatána Peřinová, Olga Kořánová)
Halliburton, Richard: Královskou cestou za romantikou (The Royal Road to Romance; EE, Praha, Orbis 1971, + Slávka Poberová; Praha, Orbis 1972, + Slávka Vojtěchová [Jiří Pober neuveden])
Halliburton, Richard: Létající koberec (The Flying Carpet; EE, Praha, Družstevní práce 1937; Praha, Družstevní práce 1940; revidované vydání Praha, Orbis 1968, + Jaroslava Vojtěchová; revidované vydání Praha, Orbis 1971, + Slávka Poberová)
Halliburton, Richard: Nádherné dobrodružství (The Glorious Adventure; EE, Praha, Družstevní práce 1939; Praha, Družstevní práce 1940; Praha, Orbis 1966; Praha, Orbis 1971; zkrácené vydání Praha, Ivo Železný 1995)
Halliburton, Richard: Sedmimílové boty (Seven League Boots; EE, Praha, Orbis 1973, + Jaroslava Vojtěchová, [Jiří Pober neuveden])
Halliburton, Richard: Tisíc a půl dobrodružství (VE, Praha, Odeon 1986, + Slávka Poberová)
Halliburton, Richard: Toulky světem (VE, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963, + Tatána Peřinová, Olga Kořánová; revidované vydání Praha, Albatros 1969, + Jaroslava Vojtěchová, Tatána Peřinová, Olga Kořánová)
Halliburton, Richard: Za novými světy (New Worlds to Conquer; EE, Praha, Družstevní práce 1936; Praha, Družstevní práce 1939; revidované vydání Praha, Orbis 1970, + Slávka Poberová; Praha, Orbis 1971, + Jaroslava Poberová, [Jiří Pober neuveden])
Halper, Albert: Dílna (The Foundry; R, Praha, Nakladatelské družstvo Máje 1936; Praha, Nakladatelské družstvo Máje 1947; jako Blues tiskařského domu, Praha, Práce 1973, + Jaroslava Vojtěchová, [Jiří Pober neuveden])
Houghton, Claude: To byl Ivor Trent (This Was Ivor Trent; R, Litoměřice, F. Hnyk 1945)
Norman, James: Velebníček a generál (Father Juniper and the General; R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1961)
Roberts, Kenneth Lewis: Cesta na severozápad (Northwest Passage; Praha, Evropský literární klub 1939, + Emanuela M. Tilschová; Praha, Sfinx - Bohumil Janda 1941; Litoměřice, F. Hnyk 1945; přepracované Praha, Jaroslav Podroužek 1948; Praha, Odeon 1971, + Emanuela Tilschová [Jiří Pober neuveden]; Praha, Odeon 1977, + Emanuela Tilschová [Jiří Pober neuveden]))
Sayers /Sayersová/, Dorothy Leigh: Nepřirozená smrt (Unnatural Death; R, Praha, Československý spisovatel 1970, + Slávka Poberová)
Steinbeck, John (Ernst): Sladký čtvrtek (Sweet Thursday; R, in: Na plechárně / Sladký čtvrtek, Praha, Odeon 1972, + Slávka Poberová)