Petiška Eduard

Petiška Eduard* 14. 5. 1924 Praha
† 6. 6. 1987 Mariánské Lázně

spisovatel, překladatel z němčiny

Po maturitě (1943) na reálném gymnáziu v Brandýse nad Labem byl nasazen na práci jako pomocný dělník v Čelákovicích. Od 1945 studoval komparatistiku a germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1949 získal titul PhDr. Od roku 1948 žil Brandýse nad Labem a věnoval se literární a překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Do literatury vstoupil poezií (sbírky Oči vzlétajícího času, 1946, Slunce, 1949, Okamžiky, 1957, Podzimní deník, 1989). Jako prozaik debutoval románem Než uzrají muži (1960), po němž následovaly Pomerančové šaty (1962), Soudce Knorr (1967), Hrdinův pátek (1968), Štěstí, noc a hvězdy (1975), Průvodce mladého muže manželstvím (1981) a Srdce, ve kterém bydlím (1990). Povídkovou tvorbu reprezentují např. soubory Hotel pro cizince (1964), Svatební noci (1972), Svět plný lásky (1979), Třicet manželek (1987) nebo Vůně hvězd (1989). K dětem a mládeži se obrací největší část díla, žánrově velice pestrá - od leporela (Alenka jde spat, 1947, Kam se schoval nůž, 1957) přes pohádky (Pohádkový dědeček, 1958, Jak krtek ke kalhotkám přišel, 1960, Martínkovy pohádky, 1971, Už si čtu pohádky, 1974), pohádkové knížky (Alenčina čítanka, 1982) až k románu pro mládež (Děvčata a řeka, 1959). Kulturní dědictví lidstva zprostředkoval dětem a mládeži převyprávěním bájí (Staré řecké báje a pověsti, 1958, rozšířené 1964, Příběhy, na které svítilo slunce, 1967, Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, 1968, Příběhy tisíce a jedné noci, 1971), dávné doby jim přiblížil v knihách Čtení o hradech (1971), Čtení o zámcích a městech (1979). Většina děl pro děti a mládež vycházela opakovaně, některá také v cizojazyčných verzích. Verši a povídkami pro děti i dospělé přispěl do sborníků a almanachů, publikoval v řadě novin a časopisů (Sluníčko, Mateřídouška, Malý čtenář, My, Mladý svět, Panoráma, Kultura, Vlasta, Tvorba, Květy, Literární noviny, Plamen, Host do domu, Zlatý máj, Literární měsíčník), spolupracoval s Československou televizí, psal eseje, odborné texty, předmluvy a doslovy. Překládal poezii i prózu z němčiny.

Překlady z němčiny

Büchner, Georg: Vojcek (Woyzeck; D, Praha, .............. 1947, + Rudolf Vápeník)
Goethe, Johann Wolfgang: Výbor z poezie (VB, Praha, Československý spisovatel 1973, + další překladatelé)
Heine, Heinrich: Básně (VB, Praha, SNKLHU 1958, + další překladatelé)
Heine, Heinrich: Německo. Zimní pohádka (Deutschland. Ein Wintermärchen; BB, in: Německo. Zimní pohádka / Atta Troll / Almansor, Praha, SNKLHU 1953; samostatně Praha, SNKLHU 1956; úryvky in: Písně a lamentace, Praha, Československý spisovatel 1966)
Ilberg, Werner: Náš Heine (Praha, Československý spisovatel 1956)
Joho, Wolfgang: Cesta z osamělosti (Der Weg aus der Gerechtigkeit; R, Praha, Československý spisovatel 1955)
Lessing, Gotthold Ephraim: Hry, Básně, Bajky, Epigramy (výbor, Praha, SNKLHU 1954, + Bohumil Mathesius)
Lessing, Gotthold Ephraim: Moudrý Nathan (Nathan der Weise; D, Praha, Dilia 1954; in: Hry, Básně, Bajky, Epigramy, Praha, SNKLHU 1954)
Ludwig, Emil: Roosevelt (Roosevelt; LF, Kladno, Nakladatelská komanditní společnost Pašek a spol., Nakladatelství mladých 1947)
Weerth, Georg: Písně a satiry (VB, VP, Praha, Svoboda 1952, + Rudolf Vápeník)
Weiskopf, Franz Carl: Cesta do Kantonu (Die Reise nach Kanton; reportáže, Praha, Československý spisovatel 1953)
Weiskopf, Franz Carl:Pokušení (Die Versuchung; R, Praha, Československý spisovatel 1954)
Wolf, Friedrich: Světla nad zákopy (VP, Praha, Naše vojsko 1955, + Helena Helceletová)