Pešek Jiří

Pešek Jiří* 7. 6. 1929 Praha

vysokoškolský pedagog, překladatel z němčiny a ruštiny

Po maturitě (1948) na gymnáziu v Praze 6 studoval v letech 1948-52 obor filozofie - historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1952 získal titul PhDr. a roku 1959 vědeckou hodnost CSc. Více než čtyři desetiletí (1951-94) působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zprvu jako asistent, roku 1966 byl jmenován docentem. Od počátku svého působení na Filozofické fakultě se zabýval klasickou německou tradicí, zvláště Hegelem, Marxem a Feuerbachem, a jejím pokračováním ve filozofickém a sociálně ekonomickém myšlení naší doby. V 60. letech se pod vlivem J. Patočky a K. Kosíka začal zabývat fundamentální ontologií M. Heideggera a našel své druhé velké filozofické téma, filozofii temporality. Jeho překladatelská práce z němčiny a ruštiny se soustředila na autory z této časové a tematické skupiny a vznikala často i pod vlivem potřeb pedagogické práce.

Překlady z němčiny

Filosofický slovník (Philosophisches Wörtebuch; LF, Praha, Naše vojsko 1994, + další překladatelé)
Filozofický slovník (Philosophisches Wörtebuch; LF [2 svazky], Praha, Svoboda 1985, + další překladatelé)
Marx, Karl: Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844 (Ökonomisch-Philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844; LF, Praha, Svoboda 1978, + Jaroslava Pešková)

Překlady z ruštiny

Kantova filozofie a současnost (Filosofija Kanta i sovremennost; LF, Praha, Svoboda 1981, + Jaroslava Pešková)
Kon I. S.: Kritický nástin filosofie dějin 20. století (Kritičeskij očerk filosofii istorii 20. veka; LF, Praha, Nakladatelství politické litearatury 1963, + Jaroslava Pešková)