Ouředník Patrik

Ouředník Patrik* 23. 4. 1957 Praha

spisovatel, překladatel z francouzštiny

Po ukončení povinné devítileté školní docházky vykonával nejrůznější povolání (knihkupecký příručí, pomocný archivář, skladník, listonoš, domácí dělník, sanitář). 1974-76 studoval herectví a divadelní režii na Lidové škole umění, na Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze nebyl přijat. 1985 emigroval do Francie, žije v Paříži. Pracuje jako šachový trenér (šachu se aktivně věnoval od dětství), přechodně přednáší na některých francouzských univerzitách, soustavně se věnuje publicistické a literární činnosti. Francouzsky přispívá do řady francouzských a švýcarských periodik, od 1988 vede literární přílohu čtvrtletníku L'Autre Europe. Česky otiskoval články s literárním, kulturním i obecně společenským zaměřením v časopisu Svědectví, po 1989 publikuje v českém tisku (Čeština doma a ve světě, Lidové noviny, Literární noviny, Nová Přítomnost, Respekt, Revolver Revue). Autor básnických sbírek Anebo (1992) a Neřkuli (1996), osobitých vzpomínek Rok čtyřiadvacet (1995). V díle Šmírbuch jazyka českého. Slovník nekonvenční češtiny (Paris 1988, Praha, 1992) zachytil hovorovou, slangovou i argotickou slovní zásobu, ve slovníku Aniž jest co nového pod sluncem. Slovník biblismů a parabiblismů (1994) soustředil slova, úsloví a rčení biblického původu v české slovní zásobě. Překládá z francouzštiny, překlady stály na počátku jeho literární dráhy - ve druhé polovině 70. let publikoval své překlady v samizdatu (sborník Boris Vian: Kroniky, texty, povídky, 1978), v revui Světová literatura mu pak 1984 vyšly překlady textů J. Brela. Upřednostňuje jazykově a stylisticky náročná díla moderní francouzské literatury (díla S. Becketta, A. Jarryho, B. Viana). Tlumočí rovněž díla české literatury do francouzštiny - Holan, Vladimír: À tue-silence (Paris 1990), L'Abîme de l'abîme (Bassac 1991); Holub, Miroslav: Programme minimal (Strasbourg 1997); Skácel, Jan: Paysage avec pendules (Paris 1990); Wernisch, Ivan: Au jour d' hier (Paris 1990). Manželka Olga Špilarová (*1951) je překladatelkou z angličtiny.

Překlady z francouzštiny

Beckett, Samuel: Čekání na Godota (En attendant Godot; D, Praha, Odeon 1986)
Jarry, Alfred: Spekulace (La chandelle verte; VP, novinové články, Praha, Volvox Globator 1997)
Michaux, Henri: Jistý Plume (Un certain Plume; PP, Praha, Volvox Globator 1995)
Queneau, Raymond: Stylistická cvičení (Exercices de style; PP, samizdat 1985; upravené vydání Praha, Volvox Globator 1994)
Rabelais, François: Pantagruelská Pranostyka, nesporná & neklamná & neomylná, pro perpetuální rok nově sepsaná ku prospěchu & ponaučení slovutných zevlounů mistrem Alcofribasem, vrchním číšníkem řečeného Pantagruela (Pantagrueline prognostication...), parodie, Praha, Volvox Globator 1995)
Rabelais, François: Pojednání případném pití vína, totiž velikém & ustavičném, pro potěchu ducha & těla & proti všelikým chorobám oudů zevnitřních i vnitřních, sepsané ku poučení & užitku brachů mokrého cechu (Traité de bon usage de vin; parodie, Praha, Volvox Globator 1995)
Vaché, Jacques: Dopisy z války (Lettres de guerre; LF [korespondence], Praha, Volvox Globator 1994)
Vian, Boris: Kroniky, texty, povídky (výbor, samizdat 1978; 1981)
Vian, Boris: Mravenci (Les fourmis; PP, Praha, Volvox Globator l994, + Jiří Pelán)
Vian, Boris: Rozruch v Andénách (Trouble dans les Andains; N, Praha, Volvox Globator 1992 [zkráceno]; Praha, Volvox Globator 1996)