Oliveriusová Eva

Oliveriusová Eva* 30. 11. 1928 Praha

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z angličtiny

Rozená Štěpánková; matka lékařky a překladatelky Veroniky Bártové (*1956). Po maturitě (1947) na gymnáziu v Praze studovala 1947-51 angličtinu a po zrušení oboru srovnávací literatura dějiny světových literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1952 získala titul PhDr., 1974 titul CSc. 1951-62 vyučovala na gymnáziu a střední průmyslové škole, 1962-68 vedla kabinet cizích jazyků Krajského pedagogického ústavu Praha. 1971-94 působila na katedře anglistiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, nejprve jako asistentka a od 1980 jako docentka. Ve vědecké práci se zaměřuje na básnický jazyk, publikuje práce z oblasti didaktiky cizích jazyků a anglicky psané literatury, převážně australské. Je spoluautorkou a autorkou učebnic angličtiny pro základní školy, řady vysokoškolských studijních příruček z oblasti obraznosti jazyka a z literatury. Překládá z angličtiny, původně australskou a novozélandskou povídku a román, později též anglickou a americkou detektivku. Celoživotní zájem o antroposofii vyústil v překladech anglické antroposofické literatury.

Překlady z angličtiny

Dever, Joe - Grant, John: Stíny nad řádem Kai (Eclipse of the Kai; R, Praha, AFSF 1995)
Hammett, Dashiell: Vražedné povídky (The Big Knockover; PP, Praha, Tamtam 1999)
Macdonald, Ross: Smrt v patách (Trouble Follows Me; R, Praha, Tamtam 1999)
Macdonald, Ross: Smrt z osudí (The Doomsters; R, Praha, Tamtam 1997)
Macdonald, Ross: Temný tunel (The Dark Tunnels; R, Praha, Tamtam 2000)
Marriott, Edward: Ztracený kmen (The Lost Tribe; R, Vsetín, Trango 1998)
Novozélandská povídka (VP, Světová literatura, 5/1987)
Parker, Robert B(rown): Malé neřesti (Small Vices; R, Praha, Tamtam 1998)
Parker, Robert B(rown): Vyprovokovaná vražda (Walking Shadow; R, Praha, Tamtam 1997)
Současná australská povídka (VP, Světová literatura, 1/1975)
Stark, Richard: Odplata (Pointblank; R, Praha, Tamtam 1999)
Upfield, Arthur William: Odplata v buši (The Bone Is Pointed; R, Praha, Československý spisovatel 1981)