Odehnalová Jana

Odehnalová Jana


* 26. 11. 1955 Praha

překladatelka z angličtiny

Rozená Faltusová. Po maturitě (1975) na Střední ekonomické škole v Praze dva roky pracovala jako úřednice v Československém filmexportu. 1977-82 studovala češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1982 získala titul Mgr. 1982-83 působila jako překladatelka na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, 1983-97 vyučovala na gymnáziu v České Lípě. Od 1997 se věnuje překladatelské práci ve svobodném povolání. Překládá z angličtiny filozoficky zaměřená díla (K. R. Poppera), beletrizované životopisy, válečné i psychologické romány, literaturu faktu, vědecko-populární díla i komerční produkci.


Překlady z angličtiny

Barnard, Christiaan: Druhý dech (The Second Life; životopis, Praha, Lidové noviny 1994)
Popper, Karl Raimund: Bída historicismu (The Poverty of Historicism; filozofie, samizdat, Brno, edice Prameny 1986; Praha, Oikoymenh 1994)
Carr, M. J.: Tajemná zahrada (Secret Garden; R, Praha, Cinema 1995)
Popper, Karl Raimund: Věčné hledání (Unended Quest; životopis, samizdat, Brno, edice Prameny 1988; Praha, Prostor - Vesmír - Oikoymenh 1995)
Shaw, Irwin: Tomu málo, tomu nic. 2. díl (Beggar Man. Thief 2; R, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1995)
Kniha nejen o duši (Handbook for the Soul; sborník úvah, Praha, Práh 1996)
Kniha nejen o srdci (Handbook for the Heart; sborník úvah, Praha, Práh 1996)
O úzkosti a depresi (Straight Talk about Anxiety and Depression; LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996)
Page, R. I.: Severské mýty (Norse Myths; vědecko-populární, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1997)
Andersen, Christopher: Jackie po Jackovi (Jackie after Jack; životopis, Praha, Práh 1998, + Jarmila Lukešová [1. díl], [Jana Odehnalová 2. díl])
Littman, Johathan: Hacker. Podivný život a zločiny počítačového génia Kevina Poulsena (The Watchman, the Twisted Life and Crimes of Serial Hacker Kevin Poulsen; LF, Praha, Práh 1998)
Norton /Nortonová/, Carla: Zahrada šílenství (The Disturbed Ground; LF, Praha, Práh 1998)
Harris, Thomas: Hannibal (Hanibal; detektivní R, Frýdek-Místek, ALPRESS 1999)
Harris, Thomas: Mlčení jehňátek (The Silence of the Lambs; detektivní R, Praha, Cinema 1992; druhé, revidované vydání Allpress Frýdek Místek, 1999)
Smith /Smithová/, Pamela: Zvířata mluví (Animal Talk; LF, Praha, Práh 1999)
Blackie, Margery: Klasická homeopatie (Classical Homeopathy; soukromý překlad, 2000)
Kreisler /Kreislerová/, Kristin von: Jak zvířata milují bližního svého (Compassion in Animals; Praha, Práh 2000)
Rushby, Alison: Chlapijsouparchanti.com (Allmenarebastards.com; Praha, Triton Books, 2003)
Haydon /Haydonová/, Elizabeth: Proroctví (Prophecy; Praha, Triton 2005)
Haydon /Haydonová/, Elizabeth: Osud (Destiny; Triton 2006)
Marley /Marleyová/, Louise: Pěvkyně ve sněhu (Singer in the Snow; Praha, Triton, 2006)
Coren, Stanley: Inteligence psů (The Intelligence of Dogs; LF, Praha, Práh 2007)
Haydon /Haydonová/, Elizabeth: Plovoucí ostrov (Floating Island; R, Praha, Triton 2007)
Haydon /Haydonová/, Elizabeth: Rekviem pro slunce (Requiem for the Sun; Praha, Triton 2007)
Pierres, Marianne de: Černý kód (Code: Noir; R, Praha, Triton 2007)
Pierres, Marianne de: Krach Deluxe (Crash Deluxe; R, Praha, Triton 2007)
Pierres, Marianne de: Nylonový anděl (Nylon Angel; R, Praha, Triton 2007)
Rybolt, Richard: Jak porazit depresi (75 Ways How to Beat Depression; LF, Praha, Práh 2007)
Waumbaugh, Stephen: Stanice Hollywood (Hollywood Station; R, Praha, Triton 2007)
Bishop /Bishopová/, Anne: Dcera čisté krve (Daughter of the Blood; fantasy, Praha, Triton 2008)
Brodrick, J.: Svatý Petr Kanisius (Saint Peter Canisius; životopis, Velehrad–Řím, Refugium 2008)
Popper, Karl Raimund: Otevřená společnost a její nepřátelé II. (Open Society and Its Enemies; historie, filozofie, samizdat, Brno, edice Prameny 1989; Praha, Oikoymenh 1994, 2. vyd., Praha, Oikoymenh 2008)
Bishop /Bishopová/, Anne: Dědička stínů (Heir of the Shadows; fantasy, Praha, Triton 2010)
Bishop /Bishopová/, Anne: Královna Temnoty (Queen of the Darkness; fantasy, Praha, Triton 2011)
Copleston, F., Dějiny filosofie, 1. díl (History of Philosophy; nauč., Olomouc, Refugium 2014)
Friedman, George: Příštích 100 let (The Next 100 Years; pop.-nauč., Praha, Argo 2010)
Mignola, M., Golden, Ch.: Baltimore (Baltimore; Triton, 2011)
Rushkoff, Douglas: Život s. r. o. (Life, Inc.; pop.-nauč., s Vítem Penkalou, Praha, Argo, 2014)
Sedia, Ekaterina: Tajná historie Moskvy (The Secret History of Moscow; román, Triton 2009)
Žižek, Slavoj: Požadujme nemožné (Demanding the Impossible; pop. nauč., Praha, Broken Books 2014)

poslední aktualizace: 28.12.2014