Nedvědová Milada

Nedvědová Milada* 17. 12. 1927 Beograd (Bělehrad, Srbsko)
† 23. 4. 2001

lingvistka, historická lexikografka, historička jazyka českého, editorka starší české literatury, překladatelka ze srbocharvátštiny

Od ukončení studia češtiny a srbocharvátštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1950) pracovala do 1987 v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd. Připravila řadu edic staročeských památek (mj. Štítného Řeči besední (1992). Podílela se na vydání Výboru z české literatury od počátků po dobu Husovu (1957) a na Výboru z české literatury husitské doby I-II (1963-64), podílí se na vydávání Staročeského slovníku (od 1968), je spoluautorkou publikací Slova a dějiny (1980) a Dědictví řeči (1986). Překladatelkou je i dcera Milada K. Nedvědová (*1950).

Překlady ze srbocharvátštiny

Andrić, Ivo: Most na Drině (Na Drini ćuprija; R, Praha, Odeon 1987)
Andrić, Ivo: Vezírův slon (VP, 4 povídky ze 17, Praha, Odeon 1987)
Andrić, Ivo: Žena, která není (VP, Praha, Odeon 1967)
Crnjanski, Miloš: Běženci panonských bažin (Seobe I; R, Praha, Odeon 1981)
Ćopić, Branko: Kocour Tošo (Mačak Toša i druge bajke; kniha pro děti, Praha, Lidové nakladatelství 1976)
Dubrovnická renesanční poezie (antologie, Praha, SNKLU 1964, + Josef Hiršal)
Ibrišimović, Nedžad: Zlá krev (Ugursuz; R, Praha, Odeon 1976)
Kiš, Danilo: Hrobka pro Borise Davidoviče - Encyklopedie mrtvých (Grobnica za Borisa Davidoviča - Enciklopedija mrtvih; PP, Encyklopedie mrtvých, Praha, Mladá fronta 1995)
Krleža, Miroslav: Tisíc a jedna smrt (Novele; NN, 5 novel z 13, Praha, Odeon 1966)
Krleža, Miroslav: Vrazi a falešní hráči (Glembajevi - proza i drame; NN a DD, novely, Praha, Odeon 1968)
Lalić, Mihailo: Nad hlavou jen stromy (Lelejska gora; R, Praha, SNKLU 1965)
Lalić, Mihailo: Pramen tmy (Poslednje brdo; VP, Praha, Odeon 1973)
Pevná pouta - moje náruč bílá (výbor z lidové poezie bosenských a hercegovských muslimů, Praha, Mladá fronta 1993, + Josef Hiršal)
Ribnikarová, Jara: Ty (Ty; R, Praha, Odeon 1966)

poslední aktualizace: 2.9.2016