Našinec Jiří

Našinec Jiří* 20. 4. 1950 Křižatka (u Berouna)

nakladatelský redaktor, vysokoškolský pedagog, překladatel z rumunštiny a francouzštiny

Po maturitě (1969) na Střední ekonomické škole zahraničního obchodu v Praze 2 studoval 1969-74 rumunštinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1977-84 pracoval jako jazykový redaktor v nakladatelství Práce, 1984-94 byl redaktorem (1992-93 šéfredaktorem) nakladatelství Odeon, 1994-95 působil jako redaktor v Nakladatelství Josefa Šimona. V údobí 1996-2001 se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání; od 2001 zaměstnán jako odborný asistent v Ústavu románských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Autor doslovů a komentářů k překladům rumunských a moldavských spisovatelů, vytvořil přibližně 90 hesel pro Slovník spisovatelů. Rumunsko (1984), autorsky se rovněž podílel na Slovníku literárních děl, I-II (1989), Knize o Cyranovi (1996) a Slovníku rumunských spisovatelů (2001, 45 hesel). Překládá z literatury rumunské, moldavské a francouzské. Od roku 2011 působí na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

Ocenění:

2001: tvůrčí odměna OP za překlad díla Mircei Eliada Hádání z kamenů
2001: tvůrčí odměna OP za překlad díla Aurelia Busuioca Smlouvání s ďáblem
2004: rumunské státní vyznamenání Serviciul Credincios (Za věrné služby) s hodností komtura
2007: Cena Magnesia Litera za překladovou knihu roku a Velká cena Magnesia litera (obé za P. Cimpoeşu: Simion Výtažník)
2008: mimořádná tvůrčí odměna OP za překlad díla Normana Maney Chuligánův návrat
2014: Cena Josefa Jungmanna za překlad románu Bogdana Suceavy S bubnem na zajíce chodil

Překlady z francouzštiny

Fernandez /Fernandezová/ Adèle: Stromy pro Süleymana (Les Arbres pour Suleyman; R, Praha, Práce 1981)
Eliade, Mircea: Dějiny náboženského myšlení I-III (Histoire des croyances et des idées religieuses; LF, Praha, Oikúmené 1995-97, s dalšími překladateli [Jiří Našinec kapitoly V, VIII, IX, XIII, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXXI, XXXIX])
Klotz, Claude: Dracula a syn (Dracula père et fils; R, Praha, Odeon 1997)
Muchembled, Robert a kolektiv: Magie a čarodějnictví v Evropě od středověku po současnost (Magie et sorcellerie en Europe du Moyen-Age à nos jours; LF, Praha, Volvox Globator 1997)
Nodier, Charles: Trilby aneb Argailský rarášek (Trilby ou le lutin d’Argail; N, Praha, Volvox Globator 1997)
Verdet, Jean-Pierre: Nebe. Řád a chaos (Le ciel, ordre et désordre; LF, Praha, Slovart 1997, s Oldřichem Kalfiřtem)
Bramly /Bramlyová/ Marine: Artemisia aneb Malířská náruživost (Artemisia ou la passion de peindre; R, Praha, Volvox Globator 1999)
Dumas, Alexandre: Dobrodružství hraběte Lydericha (Aventure de Lyderic, comte de Flandre; N, Praha, Vyšehrad 1999)
Eliade, Mircea: Jóga. Nesmrtelnost a svoboda (Le Yoga. Immortalité et liberté; LF, Praha, Argo 1999, s Jiřím Víznerem)
Mauss, Marcel: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech (Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques; E, Praha, Sociologické nakladatelství 1999)
Ionesco, Eugène: Samotář (Le Solitaire; R, Praha, Aurora 2000)
Davy /Davyová/ Marie-Madelaine a kolektiv: Encyklopedie mystiky II (L’Encyclopedie des mystiques; LF, Praha, Argo 2001)
Dumézil, Georges: Mýtus a epos I (Mythe et épopée; LF, Praha, Oikúmené 2001)
Dumas, Alexandre: Tisíc a jeden přízrak (Les Mille et un fantômes; rámcové P, Praha, Havran 2004)
Ionesco, Eugène: Fotografie plukovníka (La Photo du colonel), P, Garamond, Praha 2004
Schopp, Claude: Alexandre Dumas - génius života (Alexandre Dumas. Le Génie de la vie; LF, Praha, Existencialia 2004)
Horyna, Mojmír; Ducreux, Marie-Elizabeth; Marès, Antoine; Fouace, Jean: Buquoyský palác (Le Palais Buquoy [monografie, překlad 3 statí]; Paris, Gründ 2005)
Halter, Marek: Sipora (Tsippora; R, Frýdek-Místek, Alpress 2006)
Nodier, Charles: Úval mrtvého muže (La combe de l’homme mort; VP, Praha, Havran 2006)
Crésus: Zpověď prohnilého bankéře (Confessions d’un banquier pourri; LF, Praha, Prostor 2013)
Michel, Bernard: Sacher-Masoch (Sacher-Masoch; LF, Praha, dybbuk 2015)
Hugo, Victor: Muž, který se směje (L'Homme qui rit; R, Praha, Odeon 2016)
Nodier, Charles: Démoni noci (Les Démons da la nuit; VP, Praha, Havran 2016)

Překlady z rumunštiny

Eliade, Mircea: Slečna Kristýna (Domnişoara Christina; N, in: Pět rumunských novel, Praha, Odeon 1985; Praha, Lidové nakladatelství 1991)
Voiculescu, Vasile: Šakuntala (Sakuntala; N, in: Pět rumunských novel, Praha, Odeon 1985)
Fulga, Laurenţiu: Fascinace (Fascinaţia, R, Praha, Odeon 1986)
Eliade, Mircea: Had (Şarpele; N, Praha, Odeon 1987; Praha, Lidové nakladatelství 1991)
Beşleagă, Vladimir: Spálená křídla (Zbor frînt; R, Praha, Odeon 1988)
Tudoran, Radu: Napněte všechny plachty! I-II (Toate pînzele sus!; R, Praha, Albatros 1988, s Hanou Janovskou)
Eliade, Mircea: Svatba v nebi (Nunta în cer; R, in: Eliade, Mircea: Bengálská noc, Praha, Melantrich 1989)
Eliade, Mircea: Tajemství doktora Honigbergera (Secretul doctorului Honigberger; VP, Praha, Vyšehrad 1990)
Sîrbu, Ion D.: Myš B (Şoarecele B şi alte povestiri; VP, Praha, Odeon 1990)
Eliade, Mircea: V hájemství snu (VP, Praha, Aurora 1996)
Butulescu, Valeriu: Písečné oázy (Oaze de nisip; aforismy, Praha, Aurora 2000)
Eliade, Mircea: Hádání z kamenů (Ghicitor în pietre; VP, Praha, Argo 2000)
Busuioc, Aureliu: Smlouvání s ďáblem (Pactizând cu diavolul; R, Havlíčkův Brod, Hejkal 2004)
Cimpoeşu, Petru: Simion Výtažník (Simion liftnicul; R, Praha, dybbuk, 2006)
Eliade, Mircea: Paměti (Memorii; Praha, H&H 2007)
Cimpoeşu, Petru: Christina domestica a lovci duší (Christina domestica şi Vînătorii de suflete; R, Praha, Havran, 2008)
Manea, Norman: Chuligánův návrat (Întoarcerea huliganului; R, Praha, Havran, 2008)
Ciocan, Iulian: Než zemřel Brežněv (Înainte să moară Brejnev; R, Praha, dybbuk, 2009)
Rusu, Nicolae: Krysiáda (Şobolaniada; R, Praha, Havran, 2011)
Rusu, Nicolae: Silvestr na vraku (Revelion pe epavă; R, Praha, Havran, 2011)
Busuioc, Aureliu: Říkej mi Johny aneb Naučení veterána KGB Verdikurova synovci (Spune-mi Gioni sau Învăţăturile veteranului KGB Verdikurov către nepotul său; R, Praha, Havran 2012)
Suceavă, Bogdan: S bubnem na zajíce chodil (Venea din timpul diez; R, Praha, Paseka, 2014)
Manea, Norman: Doupě (Vizuina; R, Praha, Argo, 2014)
Rebreanu, Liviu: Adam a Eva (Adam şi Eva; R, Praha, Havran, 2014)
Vişniec, Matei: Mansarda v Paříži s vyhlídkou na smrt (Mansarda la Paris cu vedere spre moarte; rozhlasová hra, Praha, Český rozhlas - Vltava 2008, 2015)
Naše zrcadlo. Antologie současné moldavské krátké prózy (VP, Hradec Králové, Milan Hodek 2014)
Rebreanu, Liviu: Oba dva (Amândoi; R, Praha, Hermann a synové 2016)
Busuioc, Aureliu: Štěkání na měsíc (Lătrând la lună; R, Praha, Havran 2016)

 

poslední aktualizace: 17. 2. 2017