Novotný Josef

Novotný Josef* 11. 9. 1919
† 12. 11. 1989

překladatel z angličtiny a španělštiny

(Překládal z angličtiny a okrajově ze španělštiny (knižně jeden titul). Z americké literatury překládal hlavně divadelní hry, v 60. letech se ve spolupráci s Janem Procházkou zaměřil na dramata J. Patricka. Autor knihy Rok v Kanadě.)

Překlady z angličtiny

Anderson, Robert (Woodruff): Čaj a sympatie (Tea and Sympathy; D, Praha, Dilia 1969)
Anderson, Robert (Woodruff): Tichá noc, osamělá noc (Silent Night, Lonely Night; D, Praha, Dilia 1967, + Jan Procházka)
Goodhard, William: Generace (Generation; D, Praha, Dilia 1967, + Jan Procházka)
Patrick, John: Kamarádi McLachlena (The Hasty Heart; D, Praha, Dilia 1963, + Jan Procházka)
Patrick, John: Manžel pro Opalu (Opal's Husband; D, Praha, Dilia 1975, + Jan Procházka; Praha, Dilia 1985, + Jan Procházka)
Patrick, John: Opala je poklad (Opal Is a Diamond; D, Praha, Dilia 1972, + Jan Procházka)
Patrick, John: Opalu má každý rád (Everybody Loves Opal; D, Praha, Dilia 1964, + Jan Procházka)
Patrick, John: Paní Savageová v rozpacích (The Savage Dilemma; D, Praha, Dilia 1973, + Jan Procházka)
Patrick, John: Podivná paní Savageová (The Curious Savage; D, Praha, Dilia 1961, + Jan Procházka)
Patrick, John: Pohleď a budeš udiven! (Look and Behold; D, Praha, Dilia 1966, + Jan Procházka)
Patrick, John: Tančící myši (The Dancing Mice; D, Praha, Dilia 1974, + Jan Procházka)
Patrick, John: To zavinil Makbeth (Macbeth Did It; D, Praha, Dilia 1995, + Jan Procházka)

Překlady ze španělštiny

Marqués, René: Kára (La carreta; D, Praha, Orbis 1964)