Nováková Anna

Nováková Anna* 22. 7. 1921 Zábřeh na Moravě

† 31. 5. 2005 Praha ?

překladatelka z ruštiny a němčiny

Rozená Pospíšilová. Studovala na reálných gymnáziích v Zábřehu (1932-38), Boskovicích (1938-39) a v Praze-Vršovicích (1939-40). Po maturitě byla v Praze zaměstnána 1940-45 jako úřednice v Družstvu olejnatých semen, 1945-48 pracovala v nakladatelství Svoboda a 1950-51 v nakladatelství Rovnost. Přitom 1947-52 studovala rusistiku a polonistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1953 získala titul PhDr. V letech 1951-68 a 1971-78 se věnovala překladatelské činnosti ve svobodném povolání, mezitím působila 1968-71 ve Svazu československých spisovatelů. V překladatelské práci pokračovala i po roce 1978, kdy odešla do důchodu. Za více než půlstoletí své překladatelské činnosti (hlavně pro nakladatelství Odeon, Lidové nakladatelství, Svoboda, Mladá fronta, Naše vojsko, Albatros) získala renomé literárně kultivované, s ruskými dějinami a běžnými reáliemi dobře obeznámené tlumočnice i nejnáročnějších textů klasické i moderní ruské literatury od Gogola po Solženicyna. Přeložila také řadu dětských knížek. V 90. letech vydala několik překladů z němčiny.

 

Překlady z němčiny

Grab, Hermann: Městské sady a jiné povídky (VP, Praha, Primus 2000, + Jindřich Buben)
Urzidil, Johannes: Kde údolí končí (VP, Praha, Argo 1996, + Jindřich Buben)
Urzidil, Johannes: Poslední host (VP [zrcadlové německo-české vydání], Horní Planá, Srdce Vltavy 1999, + Jindřich Buben)

 

Překlady z ruštiny

Aksakov, Sergej Timofejevič: Rodinná kronika (Semejnaja chronika; R, Praha, Odeon 1979)
Gercen, Alexandr Ivanovič: Dopisy budoucímu příteli (Praha, Melantrich 1971, [Anna Nováková = Ruda Havránková])
Gogol, Nikolaj Vasiljevič: Petrohradské povídky (Petěrburgskije povesti; PP, Praha, Svět sovětů 1963; Praha, Lidové nakladatelství 1970; Praha, Lidové nakladatelství 1984)
Někrasov, Viktor: Druhá noc (VP, Praha, Naše vojsko 1963)
Okudžava, Bulat: Ahoj, študente (Bu zdorov, školjar; N, Praha, SNKLU 1961; Praha, Odeon 1982)
Oleša, Jurij: Závist (Zavist; R, Praha, Odeon 1961; Praha, Svět sovětů 1967)
Platonov, Andrej Andrejevič: Co nám jde k duhu (Vprok; výbor satir, Praha, Odeon 1966)
Platonov, Andrej Andrejevič: Čevengur (Čevengur; R, Praha, Argo 1995)
Radzinskij, Edvard: Stalin (Stalin; LF, Praha, Mladá fronta 1998, + Vlasta Tafelová)
Solženicyn, Alexandr Isajevič: Lenin v Curychu (Lenin v Cjuriche; LF, Praha, Academia 2000, + Vlasta Tafelová)
Solženicyn, Alexandr Isajevič: Rakovina (Rakovyj korpus; R, Praha, Československý spisovatel 1992)
Solženicyn, Alexandr Isajevič: V kruhu prvním (V kruge pervom; VP, Praha, Mladá fronta 1992, + Vlasta Tafelová)
Solženicyn, Alexandr Isajevič: Ve vyšším zájmu (VP, Praha, Svět sovětů 1964; Praha, Lidové nakladatelství 1991)
Šmeljov, Ivan: Sklepník (Čelovek iz restorana; R, Praha, Odeon 1977)
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Dětství, chlapectví, jinošství (Dětstvo, otročestvo, junost; autobiografie, Praha, Odeon 1977)
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Hadži Murat (Chadži Murat; N, Praha, Svoboda 1990; Praha, Paseka 1996)
Turgeněv, Ivan Sergejevič: Lovcovy zápisky (Zapiski ochotnika; PP, Praha, Svět sovětů 1962; Praha, Odeon 1972; Praha, Lidové nakladatelství 1976; Praha, Melantrich 1987; Praha, Odeon 1989)

 

poslední aktualizace: 2.3.2007