Novák Miroslav

Novák Miroslav* 17. 6. 1924
† 24. 2. 1982 Praha

japanolog, literární teoretik a filolog, překladatel z japonštiny

Ve válečném období navštěvoval semináře J. Průška ve škole Orientálních jazyků, tehdy při Orientálním ústavu v Praze. Od 1946 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy sinologii a 1947 se zde zapsal i na japanologii. 1952 získal titul PhDr. Po 1947 působil krátce na ministerstvu informací a na ministerstvu zahraničních věcí. 1952-82 přednášel japonský jazyk a literaturu jako odborný asistent na katedře věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V 70. a 80. letech organizoval na soukromé bázi semináře o japonské poezii a kultuře. V práci Haiku. Japonská přírodní lyrika (1952, německá verze Euphonie im Haiku, 1962) uplatnil strukturalistický přístup k analýze fonologické stránky Bašóových haiku z 2. poloviny 17. století. Následovaly studie o románech v ich-formě a studie o zenovém buddhismu. Zkoumal problematiku literárních témat, žánrů a titulů. Vytvořil nový styl uměleckého překladu, který mistrně vystihuje základní vlastnosti všech funkčních vrstev originálu. Zvlášť jsou ceněny překlady Bašóových haiku, divadelních her žánru nó a překlady dlouhých vět v literatuře Ihary Saikakua.

Překlady z japonštiny

Abe, Kóbó: Písečná žena (Suna no onna; R, Praha, SNKLU 1965)
Bašó, Macuo: Měsíce květy (VB, Praha, SNKLU 1962)
Bašó, Macuo: Pouť do vnitrozemí (Oku no hosomiči; cestovní deník, Praha, ČSAV 1959; úryvky, Nový Orient, 8/1952)
Bledý měsíc po ránu (VB [milostná poezie z 5. sv. Šin Kokin Waka šú], Praha, Odeon 1994, + Karel Fiala, Petr Geisler, Helena Honcoopová, Lucie Lucká, Zdenka Švarcová, Martin Vačkář)
Cuboi, Šigedži: Je příliš mnoho zpívajících (VB, Světová literatura, 6/1960)
Cuboi, Šigedži: Ulice plná plášťů do deště (VB, Praha, SNKLU 1963, + Jan Vladislav)
Dazai, Osamu: Třešně (P, Světová literatura, ročenky 56-65/ 1966)
Dazai, Osamu: Villonova žena (P, Světová literatura, 4/1962)
Išigaki, Rin: Bašta (VB, Nový Orient, 1/1964)
Iwano, Hómei: Žena, která si vzala jed (N, in: Pět japonských novel, Praha, Odeon 1969)
Kawabata, Jasunari: Město Jumiura (P, Světová literatura, 4/1962)
Kitagawa, Fujuhiko: Půlnoční probuzení a poloha stolu (VB, Nový Orient, 1/1964)
Kitagawa, Fujuhiko: Uprostřed květů květ (B, Nový Orient, 1/1964)
Kitagawa, Fujuhiko: Vítr (B, Nový Orient, 1/1970)
Koši, Hiroši: Haiku z pražského pobytu (VB, Nový Orient, 8/1963)
Mijamoto, Juriko: Rovina Banšú (úryvek, Nový Orient, 5/1954)
Mišima, Jukio: Pozdrav lodi (D [monodrama], Světová literatura, 4/1962)
Nakamura, Šiničiró: To mi vyprávěla zeď (D [monodrama], Světová literatura, 4/1962)
Nakano, Šigeharu: Tančící muž (P, Nový Orient, 3/1959)
Noma, Hiroši: Noc automobilů (P, Světová literatura, 4/1962)
Poznámky z dlouhé chvíle mnicha Kenkó (úryvky, Nový Orient, 5/1950)
Prodaný sen (pohádky, Praha, Albatros 1973, + Zlata Černá)
Saikaku, Ihara: Největší rozkošnice (Kóšoku ičidai; R, in: Největší rozkošnice, Praha, Odeon 1967)
Saikaku, Ihara: Pět rozkošnic (Kóšoku gonin onna; R, in: Největší rozkošnice, Praha, Odeon 1967)
Tokunaga, Sunao: Čtvrt bez slunce (Taijó no nai mači; R, Praha, Práce 1950, + Vlasta Hilská)
Umezaki, Haruo: Falešná násada (P, Světová literatura, 4/1962)
Vítr v piniích. Japonské divadlo (VD [11 divadelních her], Praha, Odeon 1975)
Zápisky z volných chvil (Praha, Odeon 1984, + Petr Geisler)