Nenadál Radoslav

Nenadál Radoslav


* 30. 10. 1929 Šumperk
† 17. 7. 2018

literární vědec, anglista, spisovatel, překladatel z angličtiny

Po maturitě (1948) na gymnáziu v Praze studoval 1948–52 angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1953 získal titul PhDr. (prací Kritický realismus W. M. Thackerayho). 1966–67 a 1981–82 absolvoval studijní pobyty na University of Columbia v New Yorku. Působil jako asistent a odborný asistent na katedrách neslovanských jazyků Vysoké školy politických a hospodářských věd a Vysoké školy ekonomické v Praze. Od 1964 vyučoval anglický jazyk a později hlavně anglickou a americkou literaturu na katedře anglistiky, germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; 1984 získal titul CSc. (prací K pojetí hrdiny v současném americkém románu), 1990 se stal docentem a téhož roku odešel do důchodu. V literárněvědné oblasti se zaměřoval na literární historii a kritiku, hlavně na moderní americký román. Od 60. let spolupracoval s několika pražskými nakladatelstvími (zejména s Odeonem a Albatrosem), k řadě titulů napsal předmluvy nebo doslovy. Další literárněvědné a kritické stati publikoval časopisecky (ve Světové literatuře, Literárním měsíčníku, Literárních novinách, Tvaru). Byl autorem vysokoškolských skript (Moderní americká literatura, 1977), spoluautorem vysokoškolských učebnic angličtiny (Angličtina pro vysoké školy 1/1, 1/2, 1954, 1955, Angličtina pro vysoké školy. Pro pokročilé 2, 1961) a kolektivních prací (Slovník spisovatelů. Spojené státy americké, 1979, Od Poea k postmodernismu, 1993). Vlastní uměleckou prózu začal publikovat v polovině 80. let – povídky Rakvářova dcera a jiné prózy (1985), Přijď zpět (anebo radši ne) (1989), Dušinky (1989), Škorpion (1990), My tě zazdíme, Aido (1991), Sešitky chrámové pěvkyně (1991), Tudy chodil K. (1992), román Gaudeamus. Výjevy z jednoho života (1994), povídky Ovčáci čtveráci (1995), Berany, berany (1997), Rakvářova dcera (rozšířené, 1998), Zahrada (1998). V centru jeho překladatelské pozornosti byla převážně americká próza (T. Capote, E. Hemingway, E. Kazan, S. Lewis, I. Shaw, W. Styron, J. Thurber, J. Waine), druhou oblast zájmu představovala starší anglická próza (mj. byl i editorem Spisů W. M. Thackerayho).

Překlady z angličtiny

Capote, Truman: Jiné hlasy, jiné pokoje (Other Voices, Other Rooms; R, Praha, Odeon 1988)
Capote, Truman: Luční harfa (The Grass Harp; R, in: Luční harfa / Strom noci, Praha, Odeon 1978)
Capote, Truman: Strom noci (Tree of Night and Other Stories; PP, in: Luční harfa / Strom noci, Praha, Odeon 1978)
Crofts, Freeman Wils: Protijed (Antidote to Venom; R, in: 3 x inspektor French, Praha, Odeon 1975)
Eastlake, William: Hájili jsme hrad (Castle Keep; R, Praha, Odeon 1970, + Stanislav Mareš [90 stran], [Radoslav Nenadál jako Michal Zrzavý zbytek knihy]; Praha, Odeon 1980; Praha, Naše vojsko 1986; Praha, Naše vojsko 1994) [vydání 1980, 1986, 1994 Radoslav Nenadál pod svým jménem celou knihu]
Gaskell /Gaskellová/, Elizabeth Cleghorn: Marie Bartonová (Mary Barton; R, Praha, Mladá fronta 1960)
Hammett, (Samuel) Dashiell: Hubený muž (The Thin Man; R, in: Tři krvavé historie, Praha, SNKLU 1965; Praha, Odeon 1987; Praha, Grafoprint-Neubert 1995)
Hammett, (Samuel) Dashiell: Maltézský sokol (The Maltese Falcon; R, in: Tři krvavé historie, Praha, SNKLU 1965; Praha, Odeon 1987; Praha, Grafoprint-Neubert 1995)
Harte, (Francis) Bret(t): Jak jsem se stal zlatokopem (VP, Praha, Albatros 1986; Praha, Albatros 1991, + Miloš Maixner, Milan Rejl, A. J. Šťastný)
Harte, (Francis) Bret(t): V údolí Sacramenta (VP, Praha, Odeon 1975, + A. J. Šťastný)
Heinlein, Robert A(nson): Zelené stráně Země (The Green Hills of Earth; P, in: Labyrint, Praha, SNKLU 1962)
Hemingway, Ernest (Miller): Mít a nemít (To Have and Have Not; R, in: Zelené pahorky africké / Mít a nemít / Pátá kolona, Praha, Odeon 1968; samostatně Praha, Práce 1979)
Hemingway, Ernest (Miller): Povídky (The Short Stories of Ernest Hemingway; PP, Praha, SNKLU 1965; Praha, Odeon 1974; Praha, Odeon 1978, + Luba Pellarová, Rudolf Pellar, Jan Válek, Jiří Valja)
Chase, James Hadley: Tvrdá lekce (Just Another Sucker; in: 3x ve slepé uličce, Praha, Odeon 1977)
Cheever, John: Věznice Falconer (Falconer; R, Praha, Odeon 1990)
Irving, John (Winslow): Svět podle Garpa (The World According to Garp; R, Praha, Odeon 1987; Praha, Odeon 1990; Praha, Odeon 1994)
James, Henry: Utažení šroubu (The Turn of the Screw; R, Praha, Argo - divize M & G 1994)
Kazan, Elia: Tichá dohoda (The Agreement; R, Praha, Odeon 1983; Praha, Odeon 1990)
Lewis, (Harry) Sinclair: Elmer Gantry (Elmer Gantry; R, Praha, SNKLU 1963; Praha, Svoboda 1977)
Maugham, William Somerset: Síla okolností a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1969)
Melville, Herman: Písař Bartleby (Bartleby the Scrivener; R, Praha, Odeon 1990)
Morey, Walt(er) (Nelson): Sever, můj domov (Home Is the North; R, Praha, Albatros 1973)
Morey, Walt(er) (Nelson): Zima v kaňonu (Canyon Winter; R, Praha, Albatros 1978)
O'Neill, Eugene: Miliónový Marco (Marco Millions; D, premiéra Praha, Národní divadlo 1988)
Southall, Ivan: Požár v buši (Ash Road; R, Praha, Albatros 1981)
Steinbeck, John (Ernst): Hrozny hněvu (The Grapes of Wrath; R, Praha, Melantrich 1987)
Stone, Robert (Anthony): Žoldáci (Dog Soldiers; R, Praha, Odeon 1982)
Styron, William: Dlouhý pochod (The Long March; R, Praha, Melantrich 1991)
Styron, William: Shadrach (Shadrach; P, Světová literatura, 2/1994)
Styron, William: Sofiina volba (Sophie's Choice; R, Praha, Odeon 1984; Praha, Odeon 1985; Praha, Odeon 1988; Praha, X-Egem 1994)
Styron, William: Zapal tento dům (Set This House on Fire; R, Praha, Odeon 1973; Bratislava, Ina 1994)
Thackeray, William Makepeace: Bál u paní Perkinsové (Mrs Perkins's Ball; P, in: Hoggartyovský diamant / Kniha o snobech a jiné prózy, Praha, Odeon 1974)
Thackeray, William Makepeace: Kickleburyovi na Rýně (The Kickleburys on the Rhine; P, in: Hoggartyovský diamant / Kniha o snobech a jiné prózy, Praha, Odeon 1974)
Thackeray, William Makepeace: Naše ulice (Our Street; P, in: Hoggartyovský diamant / Kniha o snobech a jiné prózy, Praha, Odeon 1974)
Thackeray, William Makepeace: Vánoční knížky (Christmas Books; P, Praha, Odeon 1996)
Thackeray, William Makepeace: Yellowplushovy paměti (The Yellowplush papers; P, in: Yellowplushovy paměti a jiné povídky, Praha, SNKLU 1959)
Thurber, James (Grover): Bratr Endicott (Brother Endicott; P, Playboy Stories, Plzeň, Mustang 1996)
Thurber, James (Grover): Filozof a ústřice (The Middle-Aged Man on the Flying Trapeze / Further Fables for Our Time; PP, Praha, Odeon 1979)
Thurber, James (Grover): Karneval (VP, Praha, Odeon 1970)
Thurber, James (Grover): O bílé lani (The White Deer; P, in: Třináctery hodiny, Praha, Albatros 1974)
Thurber, James (Grover): Třináctery hodiny (The Thirteen Clocks; P, in: Třináctery hodiny, Praha, Albatros 1994)
Wain, John: Pospíchej dolů (Hurry on Down; R, Praha, Odeon 1978)
Westlake, Donald E(dwin): Jak neuloupit smaragd (The Hot Rock; R, Praha, Odeon 1984; Praha, Knižní klub 1993)
Westlake, Donald E(dwin): Jak nevyloupit banku (Help, I Am Being Held Prisoner; R, Praha, Odeon 1977; Praha, Knižní klub 1993)
Wilde, Oscar: Slavík a růže (výbor pohádek, Praha, Aulos 1993)
Wilde, Oscar: Šťastný princ a jiné pohádky (výbor pohádek, Praha, Albatros 1985)
Williams, Tennessee: Osm smrtelnic posedlých (Eight Mortal Ladies Possessed; PP, Praha, Český spisovatel 1994)