Navrátilová Danuše

Navrátilová Danuše


* 11. 1. 1958 Praha

překladatelka z francouzštiny

Rozená Salajová. 1970-72 studovala na Lycée Carnot (Tunisko), 1973-77 na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislavě. 1978 složila státní zkoušku z francouzštiny. 1977-82 studovala obor pravděpodobnost a matematická statistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy; 1984 získala titul RNDr. Žije v Liberci. 1984-91 pracovala jako programátorka v podniku Textilana Liberec, od 1991 se věnuje překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Překládá z francouzštiny beletrii i odborné texty.
http://mujweb.cz/d.navratilova/

 

Překlady z francouzštiny

Daeninckx, Didier: Kat a jeho dvojník (Le bourreau et son double; N, in: 3x inspektor Cadin, Praha, Odeon 1994)
Daeninckx, Didier: Vraždy pro úplnost (Meurtres pour mémoire; N, in: 3x inspektor Cadin, Praha, Odeon 1994)
Mourad /Mouradová/, Kenizé: Selma, osmanská princezna (De la part de la princesse morte; R, Praha, Mladá fronta 1996)
Messadié, Gérald: Obecné dějiny Ďábla (Histoire générale du Diable; LF, Praha, Odeon - Argo 1996)
Huyghe /Hugheová/, Edith; Huyghe, François-Bernard: Lovci koření na cestě do bájné Indie (Les coureurs d'épices sur la route des Indes fabuleuses; LF, Praha, Volvox Globator 1997)
Ionesco, Eugène: Střípky deníku (Journal en miettes; vzpomínky, Praha, Argo 1997)
Durkheim, Émile: Sociologie a filosofie (Sociologie et philosophie; E, Praha, SLON 1998)
Atlas dějin lidstva (Histoire de l'humanité; dějepisný atlas, Praha, Mladá Fronta - Argo 1999, + Zora Jandová)
Ariès, Philippe: Dějiny smrti I, II (L'homme devant la mort I, II; historické pojednání, Praha, Argo 2000)
Encyklopedie mystiky I, kapitoly Starozákonní mystika, Židovská mystika, s. 203-314, (Mystique de l'Ancien testament et Mystique juive, dvě kapitoly in Encyclopédie des mystiques; ?, Argo, Praha 2000)
Gerber, Alan: Ďáblův sad (Le Verger du Diable; R, Praha, Aurora 2000)
Pahlavi, Farah: Paměti (Mémoires; vzpomínky, Argo, Praha 2003)
Sardou, Romain: A odpusť nám naše viny (Pardonnez nos offenses; R, Argo, Praha 2003)
Jabès, Edmond: Kniha otázek (Le Livre des questions / Le Livre de Yukel; úvahy a moudra rabínů, Praha, Argo 2000)
Lysebeth, André van: Omládněte s jógou za 2 x 7 dní (2x7 jours pour rajeunir; pojednání o józe a zdravé výživě, Argo, Praha 2006)
Messadié, Gerald: Růže a lilie, 1. díl trilogie Jana z Hvězdy (La Rose et le Lys, Jeanne de l'Estoille; historický román, Argo, Praha 2004)
Messadié, Gerald: Oko královny Nefertiti, 1. díl trilogie Bouře na Nilu (L'Oil de Néfertiti, Orages sur le Nil; historický román, Argo, Praha 2005)
Sardou, Romain: Odlesk Boží slávy (Éclat de Dieu; R, Argo, Praha 2005)
Messadié, Gerald: Vlčí soud, 2. díl trilogie Jana z Hvězdy (Le jugement des loups, Jeanne de l'Estoille; historický román, Argo, Praha 2006)
Messadié, Gerald: Tutanchamonovy masky, 2. díl trilogie Bouře na Nilu (Les masques de Toutankhamon, Orages sur le Nil; historický román, Argo, Praha 2006)
Messadié, Gerald: Květina z Ameriky, 3. díl trilogie Jana z Hvězdy (La fleur d'Amérique, Jeanne de l'Estoille; historický román, Argo, Praha 2006)
Messadié, Gerald: Sutehovo vítězství, 3. díl trilogie Bouře na Nilu (Le triomphe de Seth, Orages sur le Nil; historický román, Argo, Praha 2006)
Maillet, Michelle: Černá hvězda (L’Étoile noire; Knižní klub, Praha 2007)
Chattam, Maxime: Zákulisí chaosu (Les arcanes du chaos; Argo, Praha 2007)
Sardou, Romain: Nikdo neunikne (Personne n’y échappera; Argo, Praha 2008)
Palfrey, Valentine; Mativox; Forgeau, Annie: Egypt. 200 otázek a odpovědí (L’Égypte en 200 questions; Argo, Praha 2008)
Costiescu Ghyka, Matila: Zlaté číslo (Le Nombre d’Or; Argo, Dokořán, Praha 2008)
Foenkinos, David: Erotický potenciál mé ženy (Le potentiel érotique de ma femme; Argo, Praha 2009)
Jégo, Yves; Lépée, Denis: Operace Bosch (La conspiration Bosch; Argo, Praha 2009)
Bergier, Jacques: Utajení vládcové času (Les maîtres secrets du temps; Argo, Praha 2009)
Sardou, Romain: Zbav nás od zlého (Délivrez-nous du Mal; Argo, Praha 2009)
Jacq, Christian: Mumie před soudem (Le procès de la momie; Argo, Praha 2010)
Dalajláma: Moje duchovní pouť životem, zaznamenala Sofia Stril-Reverová (Mon autobiographie spirituelle, recueillie par Sofia Stril-Rever; Argo, Praha 2010)
Foenkinos, David: Něžnost (La délicatesse; Argo, Praha 2012)
Le Goff, Jacques: Svatý Ludvík (Saint Louis; Argo, Praha 2012)
Jenni, Alexis: Francouzské umění válečné (L’art français de la guerre; Argo, Praha 2013)

Vyjde

Jean sire de Joinville: Život Ludvíka Svatého, krále francouzského, Vyznání víry a List Ludvíkovi X. (Histoire de Saint Louis, Credo et Lettre a Louis X, éd. Natalis de Wailly; Argo, Praha)
Grannec, Yannick: Bohyně malých vítězství (La Déesse des petites victoires; Argo, Praha)
Chalandon, Sorj: Návrat do Killybegs (Retour a Killybegs; Argo, Praha)
Chalandon, Sorj: Čtvrtá zeď (le Quatrième mur; Argo, Praha)

 

Překlad z češtiny do francouzštiny

Zábrana, Jan: Le mur des souvenirs, III., journal L'autre Europe, n° 34-35, mars 1997 (báseň "Třetí" ze sbírky Zeď vzpomínek, Atlantis, Brno 1992)

 

Díla v "šuplíku"

Jabes, Edmond: Návrat ke knize (Le Retour au Livre in Le Livre des Questions I)
Jabes, Edmond: Yael (Yaël in Le Livre des Questions II)

 

poslední aktualizace: 3.6.2014