Nakládal Lubomír

Nakládal Lubomír* 19. 2. 1926 Olšany (u Prostějova)
† 18. 2. 1986 Olšany (u Prostějova)

spisovatel, překladatel z polštiny

Po maturitě (1945) na Vyšší hospodářské škole v Olomouci se stal soukromým rolníkem, od 1952 pracoval v Jednotném zemědělském družstvu Olšany u Prostějova, od 1976 v Jednotném zemědělském družstvu ve Vrbátkách. Povídkami situovanými do venkovského prostředí přispíval do regionálního tisku, deníků a časopisů (Štafeta - Prostějov, Nová Svoboda - Ostrava, Rovnost, Mladá fronta, Lidová demokracie, Host do domu, Naše rodina, Obroda, Český bratr), knižně vyšly soubory Ještě na růži rosa (1973) a Tráva kvete (1982); mládeži je určen povídkový soubor z období nacistické okupace Zůstaň, jsi krásná (1975). Překládal z polštiny, zaměřoval se hlavně na polskou katolicky orientovanou prózu, sestavil několik rozhlasových pásem z polské poezie.

Překlady z polštiny

Dobraczyński, Jan: Klíč moudrosti (Klucz mądrości; R, Praha, Vyšehrad 1979)
Dobraczyński, Jan: Modré přilby na přehradě (Błękitne helmy na tamie; R, Praha, Vyšehrad 1976)
Dobraczyński, Jan: Přelévat moře (Wyczerpać morze; R, Praha, Vyšehrad 1971; Olomouc, Matice cyrilometodějská 1994)
Kossak-Szczucka /Kossaková/, Zofia: Beze zbraně (Bez orezia; R, Praha, Vyšehrad 1973)
Kowalska /Kowalská/, Anka: Konec velkých prázdnin (Pestka; R, Praha, Vyšehrad 1975)
Kunicki, Aleksander: Tajná fronta (Cichy front; LF, Praha, Vyšehrad 1972)