Mohyla Otakar

Mohyla Otakar* 22. 12. 1923 Frýdlant
† 20. 8. 2003

překladatel z ruštiny a němčiny

Studoval sociologii, později germanistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr.). Za studií pracoval jako korektor, 1949-52 byl redaktorem v nakladatelství Orbis. V letech 1952-72 působil jako redaktor v nakladatelství Československý spisovatel, kde redigoval hlavně díla z oblasti literární vědy a esejistiky, 1973-88 byl redaktorem nakladatelství Olympia. Překládal z ruštiny a okrajově z němčiny.

Překlady z němčiny

Universální lexikon umění: architektura, fotografie, grafika, malířství, osobnosti, sochařství, umělecká řemesla (výkladový slovník, Praha, Grafoprint-Neubert - Knižní klub 1996)

Překlady z ruštiny

Bondarenko, Nikolaj Adamovič: Zkušební letec (reportáž, Praha, Naše vojsko 1978)
Lenč, Leonid: Drazí hosté (VP, Praha, Práce 1954)
Lenč, Leonid: Humoristické povídky (VP, Praha, Svět sovětů 1954)
Toman, Nikolaj: Na železnici v týlu (VP, Praha, Naše vojsko 1953)
Zoščenko, Michail: Nicotné příběhy (VP, Československý spisovatel 1958)

poslední aktualizace: 2.9.2016