Mrštíková Marie

Mrštíková Marie* 10. 7. 1923 Polička

překladatelka z francouzštiny

Středoškolská studia absolvovala v Poličce, maturovala roku 1942. Po roce 1945 vstoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, odkud byla v roce 1949 vyloučena. Rok studovala v Grenoblu, kde získala diplom études françaises. V roce 1981 se vystěhovala do Francie. Poslední rok války působila jako sociální pracovnice na pracovním úřadě v Praze, stejnému povolání se věnovala i v letech 1982-86 v domově pro staré lidi ve Ville d'Avray u Paříže. Jinak spolupracovala jako sekretářka a překladatelka se svým manželem Janem Vladislavem (*1923), pod jejím jménem vycházely manželovy překlady v době, kdy nesměl v Československu publikovat (např. Pohádky paní Meluzíny). Ve své vlastní činnosti se nevěnovala překladům jen autorů francuzských, ale i belgických (Marie Geversová) nebo švýcarských (Maurice Zermatten).

Překlady z francouzštiny

Verne, Jules: Honba za meteorem (La Chasse au météore; R, Praha, Mladá fronta 1956)
Vigny, Alfred de : Laureta čili Červená pečeť (Laurette ou le Cachet rouge; N, Praha, V. Šmidt 1948)
Zermatten, Maurice: Krev mrtvých (Le Sang des morts; s Janem Vladislavem, R, Praha, Vyšehrad 1948)