Mištinová Anna

Mištinová Anna* 21. 6. 1946 Prešov (Slovensko)

překladatelka ze španělštiny

Roku 1970 absolvovala španělskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1971 získala titul PhDr., vědecká aspirantura jí nebyla umožněna. Po ročním údobí bez zaměstnání začala pracovat v Domě kubánské kultury v Praze, kde působila jako překladatelka a lektorka španělského jazyka až do roku 1989. V letech 1987-89 externě vyučovala na katedře překladatelství a tlumočnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od 1990 působí v Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pro obor hispanistika, přednáší rovněž ve Středisku ibero-amerických studií téže fakulty. Specializuje se na lingvistickou iberoamerikanistiku, hispanoamerickou dialektologii a didaktiku španělštiny, vede překladatelské semináře. Publikuje v odborných časopisech v České republice i v zahraničí (Polsko, Rakousko, Brazílie, USA, Slovensko). Přednáší na zahraničních univerzitách, vystupuje na mezinárodních vědeckých konferencích a kongresech (Španělsko, Polsko, Rakousko, Brazílie, Rusko, Slovensko). Je mimo jiné členem Latinskoamerické společnosti a koordinační komise mezinárodního vědeckého programu "Diálogo Interregional entre la Europa Centro-Oriental y América Latina: presencias mutuas en la formación universitaria" se sídlem ve Varšavě. Překládá ze španělštiny prózu, dramatické texty i odborné studie. Kromě knižních překladů publikovala přeložené práce v periodickém a odborném tisku (např. Ibero-Americana Pragensia, Světová literatura, Lettre Internationale). V 70. a 80. letech se věnovala především překladu v kulturní oblasti. Překládala filmy a dokumenty (asi 40), divadelní scénáře, kulturní programy, scénáře výstav (asi 200). Řadu překladů připravila pro různá nakladatelství (Odeon, Panorama, Orbis, Zahraniční literatura), Československý rozhlas, Československou televizi, Vysokou školu umělecko-průmyslovou, Umělecko-průmyslové muzeum a další. Vypracovala rovněž několik desítek lektorských posudků španělské a latinskoamerické beletrie pro nakladatelství Odeon. Některé překlady vydala pod pseudonymem Jarmila Malatinská. Překládá též z angličtiny a ze slovenštiny do češtiny a z češtiny do španělštiny, např. Fochler, Pavel: La situación actual de la lengua espaňola en Filipinas (Španělský jazyk na Filipínách v současné době; odborná studie, Ibero-Americana Pragensia, 1995), Dvořák, Arnošt - Klíma, Ladislav: Mateo el Honesto (Matěj Poctivý; D, Praha- Barcelona, divadlo Ypsilon 1989), Erdmann, Nikolaj: El suicida (Sebevrah; D, Praha-Barcelona, divadlo Ypsilon 1989).

Překlady z angličtiny

Herman Wouk: Vichry války (The Winds of War; R, Praha, BB Art 2001, + Pavel Drbal)
Herman Wouk: Válka a vzpomínky (War and Remembrance; R, Praha, BB Art 2001, + Pavel Drbal)

Překlady ze španělštiny

Álvarez García, Imeldo: Smolař / Klukovina (Un hombre sin suerte, La trastada; PP, Světová literatura, 6/1973)
Arregui, Mario: Žízeň a voda (La sed y el agua; PP, Světová literatura, 6/1973)
Grandes, Almudena: Lulu - Životní etudy (Las edades de Lulú; R, Bratislava, Obzor 1992)
Guillén, Nicolás: Antilské rytmy (VB [bilingvní], Praha, Československý spisovatel 1980, + Miroslav Florian [přebásnil])
Unzueta, Patxo: Z hor do údolí - Cesty baskického nacionalismu (De la montaña al valle - Vías del nacionalismo vasco; E, Lettre Internationale, 8/1992)