Misárková Milada

Misárková Milada* 6. 1. 1929 Mělník

překladatelka z němčiny a ruštiny

Po maturitě (1948) na gymnáziu v Praze studovala v letech 1948-50 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1953-66 pracovala jako odpovědná redaktorka v nakladatelství Svoboda v Praze. Od roku 1966 se věnuje překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Překládá z němčiny a ruštiny.

Překlady z němčiny

Ende, Michael: Děvčátko Momo a ukradený čas (Momo und die Zeitdiebe; R, Praha, Albatros 1979)
Ende, Michael: Příběh, který nikdy neskončí (Die unendliche Geschichte; R, Praha, Albatros 1987)
Friedrich, Herbert: Ledové moře (Die Eissee; R, Praha, Albatros 1985)
Klein, Eduard: Cesta mrtvých (Der Weg der Toten; R, Praha, Albatros 1980)
McBain, Gill: Duch zrádce (Der Geist des Verräters; R, Praha, Ivo Železný, 1992)
Wolf, Friedrich: Bummi. Povídky o zvířatech pro velké i malé děti (Bummi, Tiergeschichten für grosse und kleine Kinder; PP, Praha, Albatros 1976; Praha, Albatros 1980; Praha, Albatros 1982)

Překlady z ruštiny

Baruzdin, Sergej: Tři osudy (VN, Praha, Lidové nakladatelství 1980)
Brjusov, Valerij Jakovlevič: Oltář vítězství (Altar pobedy; R, Praha, Lidové nakladatelství 1970; Praha, Lidové nakladatelství 1983)
Čínská lidová republika. Stručný historický přehled. 1949-1979 (KNR. Kratkij istoričeskij očerk. 1949-1979; LF, Praha, Svoboda 1981)
Jurkov, S. G.: Asie v plánech Pekingu (Azija v planach Pekina; LF, Praha, Svoboda 1982)
Lavreckij, J. R.: Pancho Villa (Pancho Villa; R, Praha, Nakladatelství politické literatury 1965)
Mamin-Sibirjak, Dmitrij N.: Na horách (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1954)
Sapožnikov, Leonid: Hledejte vlka (Iščitě volka; R, Praha, Lidové nakladatelství 1984)