Mikešová Iveta

Mikešová Iveta* 24. 10. 1957 Olomouc

překladatelka z polštiny

Po maturitě (1976) na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Olomouci studovala v letech 1976-81 obor polština - ruština, překladatelství na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995-97 pracovala jako redaktorka v nakladatelství Votobia v Olomouci. Překládá polskou prózu a poezii, okrajově překládá z ruštiny a angličtiny.

Překlady z polštiny

Engelking, Leszek: A jiné básně a jiné básně (VB, Olomouc, Votobia 1988???, + Václav Burian, Ivan Wernisch, Petr Mikeš)
Engelking, Leszek: Vladimir Nabokov - podivuhodný podvodník (Vladimir Nabokov; LF, Olomouc, Votobia 1997)
Leśmian, Bolesław: Druhá smrt (VB, Olomouc, Votobia 1995)
Miciski???, Tadeusz: Nedokonaný (Poematy prozą; básně v próze, Olomouc, Peripluh 2000)
Miłosz, Czesław: Mapa času (VB, Praha, Odeon 1990, + Václav Burian, Vlasta Dvořáčková)
Schulz, Bruno: Republika snů (Praha, Odeon 1988, + Otakar Bartoš, Erich Sojka, Vlasta Dvořáčková)
Wojtyła, Karol: Prameny a ruce (Poezje i dramaty; výbor, Olomouc, Velehrad 1995, + Václav Burian)