Matouš Josef

Matouš Josef* 21. 6. 1881 Červené Pečky (u Kolína)
† 4. 1. 1971 Praha

středoškolský profesor, překladatel z polštiny

Po maturitě (1899) na gymnáziu v Kolíně absolvoval (1903) studium bohemistiky a germanistiky na Univerzitě Karlově a stal se středoškolským profesorem. Vyučoval na reálce v Jičíně (1903-08), na reálném gymnáziu v Náchodě (1908-1936) a na gymnáziu v Praze Londýnské ulici (1936-41). Vedle své práce pedagogické se více než 50 let věnoval uvádění předních děl polské literatury do českého prostředí - činností literárně historickou, kritickou a zejména překladatelskou. Přetlumočil do češtiny díla polských romantiků (Z. Krasiński, A, Mickiewicz, C. K. Norwid, J. Słovacki), autorů moderny z přelomu 19. a 20. století (W. Berent, J. Kasprowicz, Z. Przesmycki, S. Przybyszewski, S. Wyspiaski). Kromě vlastních překladů byl jazykovým spolupracovníkem básníků Františka Halase a Vladimíra Holana na překladu děl Mickiewiczových a Słowackého. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945. Syn Lubor Matouš (1908-1984) byl orientalistou a rovněž se věnoval překladu.

Překlady z polštiny

Mickiewicz, Adam: Balady a romance / Sonety / Sonety krymské / Básně (19820-1855) / Gražina (VB, Praha, SNKLHU 1953, + František Halas, Vladimír Holan [oba přebásnili, Josef Matouš jazyková spolupráce], Hana Jechová, Erich Sojka, Jaroslav Závada)
Mickiewicz, Adam: Dziady (Dziady; B, Praha, Melantrich 1947, + František Halas, [Josef Matouš jazyková spolupráce]; in: Konrád Wallenrod / Dziady Praha, SNKLHU 1954, + František Halas, [Josef Matouš jazyková spolupráce])
Mickiewicz, Adam: Kniha národa polského a poutnictva polského (Księgi narodu polskiego i pielgrzymstva polskiego; publicistika, in: Prózy, Praha, SNKLHU 1957)
Mickiewicz, Adam: Konrád Wallenrod (Konrad Wallenrod; R, in: Gražyna / Konrád Wallenrod, Praha 1947, + František Halas [Josef matouš jazyková spolupráce]; in: Konrád Wallenrod / Dziady Praha, SNKLHU 1954, + František Halas, [Josef Matouš jazyková spolupráce]; samostatně Praha, Odeon 1976, + František Halas, [Josef Matouš jazyková spolupráce])
Mickiewicz, Adam: Prózy (Dzieła; výbor, in: Balady a romance. Spisy, svazek 1, Praha, SNKLHU 1953, + Vladimír Holan [Josef Matouš jazyková spolupráce])
Mickiewicz, Adam: Sonety (BB [Dzieła]; in: Balady a romance / Somety / Sonety krymské / Básně (1820-1855) / Gražina, Praha, SNKLHU 1953, + Vladimír Holan [Josef Matouš jazyková spolupráce]; samostatně Praha, SNKLHU 1957, + Vladimír Holan [Josef Matouš jazyková spolupráce])
Słowacki, Juliusz: Anhelli (Anhelli; básnická próza, Praha, Jan Pohořelý 1946)
Słowacki, Juliusz: Balladyna (Balladyna; D, Praha, Československý spisovatel 1950, + František Halas, [Josef Matouš jazyková spolupráce])
Słowacki, Juliusz: Genese z ducha (Genesis z Ducha; básnická próza, Praha, Jan Pohořelý 1949)
Słowacki, Juliusz: Lilla Weneda (Lilla Weneda; D, Praha, Československý spisovatel 1950, + František Halas, [Josef Matouš jazyková spolupráce])
Słowacki, Juliusz: Otec morem nakažených v El-Arish (Ojciec zadzumionych; B, Praha, Československý spisovatel 1953, + Vladimír Holan [přebásnil], [Josef Matouš jazyková spolupráce]; in: Tři setkání, Praha, Melantrich 1972)