Mánek Bohuslav

Mánek Bohuslav* 18. 10. 1946 Hradec Králové

vysokoškolský pedagog, literární teoretik, překladatel z angličtiny

Po maturitě (1964) na střední všeobecně vzdělávací škole v Hradci Králové studoval 1964-69 anglistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od 1970 působil jako odborný asistent na katedře cizích jazyků Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. 1971 získal titul PhDr., 1984 titul CSc. 1992 se stal docentem a přešel dnešní Univerzitu Hradec Králové, kde vyučuje anglickou a americkou literaturu a dějiny překladu do češtiny. Autorsky se podílel na Lékařském slovníku anglicko-českém a česko-anglickém (1982), věnuje se teorii a historii překladu (První české překlady Byronovy poezie, 1991). Překládá z angličtiny poezii, podtitulky pro film, dialogy pro filmový a televizní dabing a odborné texty. Od 1967 publikuje své překlady poezie (asi 300 básní) časopisecky a v antologiích.

Překlady z angličtiny

Crane, Hart: Plavby (Collected Poems; VB, Světová literatura, 5/1981)
Gallatin, David: Kontinenty (VB, Světová literatura, 6/1984)
Gascoyne, David: Postava v krajině (VB, Světová literatura, 4/1979)
Hlas větru, hlas trávy - poezie z Keni (VB, Světová literatura, 1/1980)
Hledání budoucího času (VB, VP, Praha, Práce 1985 + další překladatelé)
Kde končí duha - verše z JAR a Rhodesie(VB, Světová literatura, 6/1977)
Letáky - aneb poezie podzemí v Británii (VB, Světová literatura, 2/1983)
MacCaig, Norman: Pochopené poselství (Selected Poems; VB, Světová literatura, 1/1990)
Read, Herbert: Rodí se krása ... (Collected Poems; VB, Světová literatura, 3/1976)
Tamtamy a klavíry - současná nigerijská poezie (VB, Světová literatura, 3/1989)
Vzdálené tóny naděje (VB [současní irští autoři], Brno, Host - Weles 2000, + další překladatelé)
Zvuk řeky Mersey (The Mersey Sound; VB, Světová literatura, 4/1975)