Malík Jan

Malík Jan* 15. 2. 1904 Příbram
† 24. 7. 1980 Praha

loutkářský režisér a vědec, autor loutkových her, překladatel z ruštiny a polštiny

Po maturitě (1923) na gymnáziu v Praze-Žižkově vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy klasickou filologii; roku 1930 získal titul PhDr. V letech 1929-31 působil jako středoškolský profesor, 1931-45 byl referentem a později přednostou knihovny Státního úřadu statistického a 1945-49 ministerským radou na Ministerstvu informací a osvěty. Od mládí se intenzivně věnoval loutkovému divadlu (herec, režisér, organizátor); 1923-39 byl členem Sokolského loutkového divadla v Praze-Libni, 1934-36 režisérem Loutkového divadla Umělecké výchovy, 1939 založil a do 1949 vedl Loutkovou scénu PULS, 1946-49 byl externím dramaturgem Divadla Spejbla a Hurvínka, od 1948 přednášel na Divadelní fakultě Akademie múzických umění dějiny a režii loutkového divadla. Roku 1949 založil v Praze Ústřední loutkové divadlo, do 1966 byl jeho ředitelem a do 1971 zde působil jako režisér. V letech 1933-72 byl generálním tajemníkem a později čestným předsedou mezinárodní organizace loutkářů UNIMA. Odborné stati s loutkářskou tematikou publikoval časopisecky i knižně (Loutkářství v Československu, 1948; Národní umělec Josef Skupa, 1962; Úsměvy dřevěné Thálie, 1965; Matěj Kopecký - legenda a skutečnost, 1969; Kapitoly z dějin loutkářských kultur 1-6, 1983; s J. V. Dvořákem Svět loutek, 1978), redigoval loutkářské knižnice, byl autorem adaptací a původních loutkových her pro děti (Míček Flíček, premiéra 1936) i dospělé. Překladatelská činnost souvisela s jeho hlavním zaměřením - z ruštiny a polštiny překládal loutkové hry a odbornou literaturu.

Překlady z polštiny

Wolski, Juliusz: Chlapci z Parkové ulice (Chłopcy z ulicy Parkowej; D, Praha, Dilia 1967)

Překlady z ruštiny

Matvejev, German Ivanovič: Kouzelná galoše (Volšebnaja kaloša; D, Praha, Osvěta 1951, + Emil Havlík)
Medvědkina /Medvědkinová/, Natalie Viktorovna: Kůzlata a vlk (Kozljata i seryj volk; D, Praha, Orbis 1954 + Emil Havlík)
Obrazcov, Sergej: Herec s loutkou (Aktěr s kukloj; LF, Praha, Československý kompas, 1947)
Obrazcov, Sergej: Moje povolání (Moja professija; LF, Praha Orbis 1955 , + Emil Havlík)
Obrazcov, Sergej: Režisérovy poznámky (Zametki režissera; LF, Praha, Orbis 1956, + Květa Šedá)
Polivanová, M.: Veselá medvíďata (Vesjolyje medveďata; D, premiéra Praha Divadlo dětského domu 1951)
Preobraženskij, Sergej - Obrazcov, Sergej: O velkém Ivanovi (Bolšoj Ivan;, D, Praha České divadelní a literární jednatelství 1952 + Emil Havlík)
Šnejdarová, Xenia: Hrdinové severu (Sarmikova píseň) (Pěsnja Sarmiko; D, Praha, České divadlení a literární jednatelství 1952 + Helena Janotová)
Štok, Isidor Vladimirovič: Božská komedie (Božestvennaja komedia; D, Praha, Dilia 1963 + Erik Kolár, Josef Kainar)