Magala Andrzej

Magala Andrzej* 25. 4. 1952 Lublin (Polsko)

překladatel z polštiny

Po absolvování lycea v Poznani (1971) studoval 1971-76 na Univerzitě A. Mickiewicze v Poznani; 1976 získal titul Mgr. 1976-91 pracoval v Praze v Polském institutu, 1992 přešel do Akademie věd České republiky.

Překlady z polštiny

Svět zvířat. Ptáci (LF, Praha, Albatros 1999)
Svět zvířat. Savci (LF, Praha, Albatros 1999)