Macurová Naděžda

Macurová Naděžda* 13. 10. 1949 Praha

překladatelka z francouzštiny a němčiny

Rozená Šimonová, manželka literárního vědce, spisovatele a překladatele Vladimíra Macury (1945-1999). Po maturitě (1969) na Střední ekonomické škole zahraničního obchodu v Praze studovala v letech 1969-74 obor francouzština - němčina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1978 získala titul PhDr., 1982 vědeckou hodnost CSc. V letech 1976-89 pracovala v oddělení neslovanských literatur Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd, nejprve jako stážistka, posléze jako vědecká pracovnice. Roku 1990 nastoupila do redakce časopisu pro nezavedené autory Iniciály, jehož se 1992 stala šéfredaktorkou. V letech 1994-97 pracovala v redakci časopisu Tvar. Od 1997 vede Literární archiv Památníku národního písemnictví. Překládá z francouzštiny a z němčiny (Světová literatura, Tvar, Iniciály).

Překlady z francouzštiny

Bonardel (Bonardelová/, Françoise: Hermetismus (L'Hermétisme; LF, Praha, Victoria Publishing 1995)
Hugo, Victor: Širé moře, širé nebe (VB, VP, Praha, Supraphon 1986, + Zdeněk Hrbata)
Saint-John Perse: Zpěv pro rovnodennost (Chant pour un équinoxe; VB, Praha, Odeon 1987)