Lukešová Kateřina

Lukešová Kateřina* 11. 7. 1957 Praha

překladatelka z francouzštiny

Středoškolská studia absolvovala na gymnáziu Jana Nerudy v Praze, po maturiě (1976) studovala v letech 1976-81 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Doktorát filozofie získala v roce 1982. Po absolvování působila jako odborná asistentka na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku 1994 pracuje jako diplomatka na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, v současné době na zastupitelském úřadě v Belgii. Ve své překladatelské činnosti se soustřeďuje téměř výhradně na moderní a současný román.

Překlady z francouzštiny

Cerber, Alain: Modré jako nebe dětských let (Le faubourg des Coups-de-Trique; R, Praha, Odeon 1987)
Green, Julien: Zítřek se nekoná (Demain n'existe pas; D, Praha, Dilia 1994)
Koltès, Bernard-Marie: Návrat do pouště (Le retour au désert; D, Praha, Dilia 1991)
Queffélec, Yann: Černé kouzlo; Barbarská svatba (Le Charme noir. Les noces barbares; s Tomášem Kybalem, R, Praha, Odeon 1989)
Simon, Claude: Příběh (Histoire; R, Praha, Odeon 1985)