Lukešová Jitka

Lukešová Jitka* 6. 1. 1946 Praha

tlumočnice a překladatelka z rumunštiny a angličtiny

Maturovala 1963, studium rumunštiny a češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ukončila 1969; titul PhDr. získala 1984. V letech 1969-75 pracovala v dokumentaci Československé akademie věd, od 1975 se věnuje překladatelské a tlumočnické činnosti ve svobodném povolání. Je spoluautorkou Slovníku spisovatelů - Rumunsko (1984). V překladech z rumunštiny se zaměřuje zvláště na autory 20. století. Z angličtiny překládá především literaturu faktu.

Překlady z rumunštiny

Baconsky, Anatol E.: Rovnodennost bláznů (VP, Světová literatura, 1/1969, + Marie Kavková)
Caragiale, Ion Luca: Když se slaví karneval (D-ale carnavalului; D, Premiéra Praha, Městská divadla pražská 1975, s Marií Kavkovou)
Caragiale, Ion Luca: Pan Leonida proti reakci (Conu Leonida faţă cu reacţiunea; D, Praha, Maringotka 1970, s Marií Kavkovou)
Colin, Vladimir: Tristanovo poslední převtělení (Ultimul avatar al lui Tristan; P, in: Skleněné město, Praha, Mladá fronta 1985)
Crohmălniceanu, Ovid S.: Neuhofská smlouva (Tratatul de la Neuhof; P, in: Skleněné město, Praha, Mladá fronta 1985)
Marian, Maria: Královna průšvihů (Regina încurcătorilor; PP, Praha, Práh 1998)
Mihăescu, Gib I.: Přeludy (VP, Praha, Odeon 1986)
Morariu, Modest: Odysseův návrat (Întoarcerea lui Ulise; R, Praha, Volvox Globator 1996)
Pătraşcu, Horia: Rekonstrukce (Reconstituirea; N, in: Pět rumunských novel, Praha, Odeon 1984)
Sadoveanu, Ion Marin: Konec století v Bukurešti (Sfîrşit de veac în Bucureşti; R, Praha, Melantrich 1979, s Marií Kavkovou)
Sorescu, Marin: Start. Výbor z veršů (VB, Světová literatura, 4/1971)
Voiculescu, Vasile: Mrtvá sezóna (Sezon mort; P, Světová literatura, 4/1971)

Překlady z angličtiny

Andersen, Christopher: Jack a Jackie Kennedyovi. Americké manželství (Jack and Jackie. Portrait of an American Marriage; LF, Praha, Práh - Knižní klub 1997)
Andersen, Christopher: Jackie po Jackovi. Portrét dámy (Jackie after Jack. Portrait of the Lady; LF, Praha, Práh - Knižní klub1998, + Jana Odehnalová)
Burton /Burtonová/, Rosemary - Cavendish, Richard - Stonehouse, Bernard: Cesty velkých objevitelů (Journeys of the Great Explorers; LF, Praha, Knižní klub 1994, + Pavel Vereš)
Edwards /Edwardsová/, Susan: Když muži věří v lásku (When Men Believe in Love; EE, Praha, Práh 1996)
Peale, Norman Vincent: Síla pozitivního myšlení (The Power of Positive Thinking; EE, Praha, Knižní klub 1994)