Linhartová Věra

Linhartová Věra* 22. 3. 1938 Brno

historička umění, spisovatelka, překladatelka z francouzštiny

Po maturitě (1955) na jedenáctileté střední škole v Brně studovala dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (do 1960) a externě estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působila ve střediscích památkové péče (1959-60 Brno, 1960-62 Pardubice) a 1962-66 v Alšově jihočeské galerii na Hluboké. Zaměřovala se zejména na surrealismus, připravila např. výstavy J. Štyrského a Toyen, časopisecky publikovala odborné práce o výtvarném umění. Knižně vydala několik souborů experimentálních próz (Meziprůzkum nejblíž uplynulého, 1964; Prostor k rozlišení, 1964; Rozprava o zdviži, 1965; Přestořeč, 1966; Dům daleko, 1968; Chiméra, neboli průřez cibulí, rukopis 1967, Praha 1993). Od roku 1968 žije v Paříži, od 1969 píše francouzsky. V Paříži pracovala 1970-89 v knihovně Mezinárodní rady muzeí při UNESCO a přitom 1978-85 v univerzitním Národním institutu orientálních jazyků a civilizací vystudovala japanistiku a naučila se čínsky; 1989-90 absolvovala studijní pobyt na univerzitě v Tokiu. Od 1990 působí v pařížském muzeu orientálního umění Guimet, zabývá se hlavně japonským a čínským malířstvím (doktorská práce věnovaná japonským textům o malířství 9.-19. st. Sur un fond blanc. Écrits japonais sur la peinture du IXe au XIXe siècle, Paris 1995). V 70. a 80. letech vycházely její česky i francouzsky psané odborné práce vesměs v překladech - monografie o A. Tapiésovi (1973), J. Šímovi (1974), Mikuláši Medkovi (1976) a Dadaismu a surrealismu v Japonsku (1987). Francousky psané soubory próz z tohoto období vycházejí v Česku po 1990 společně s českým překladem A. Fárové (TWOR, Paris 1974, Praha 1992; Intervalles, Paris 1979, 1994); Portraits carnivores, Amiens 1982; Anachroniques, Paris 1995). Překládá z francouzštiny.

Překlady z francouzštiny

Dujardin, Edouard: Lístek rozmarýny (Les Laurier sont coupés; N, Praha, Odeon 1970, jako Helena Pospíšilová)
Gilbert-Lecomte, Roger: Škvíra (VB, Praha, Trigon 1996)
Queneau, Raymond: Můj přítel Pierot (Pierrot mon ami; R, Praha, SNKLU 1965)
Vysoká hra (Le Grand Jeu; výbor [manifesty, dokumenty, texty R. Gilbert-Lecomta], Praha, Torst 1993, + Ladislav Šerý, Miloslav Topinka)