Lhotová Alena

Lhotová Alena* 20. 8. 1947 Praha

překladatelka z francouzštiny a španělštiny

Po maturitě (1965) na gymnáziu v Praze 3 studovala 1965-72 francouzštinu a španělštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a 1968-69 francouzskou literaturu na Sorbonně v Paříži. Po krátkém působení v Československém olympijském výboru a v Kardiocentru v Praze-Motole (1973-1978) pracovala ve svobodném povolání jako tlumočnice a překladatelka francouzštiny a španělštiny, od 1989 se věnovala překladům textů ze společenskovědní oblasti beletrie a výtvarného umění pro knižní i časopisecká vydání a externě spolupracovala s francouzským deníkem Libération. 1998-2000 byla vedoucí literárního oddělení DILIA. Příležitostně publikovala příspěvky v Literárních novinách. Od 2000 je opět ve svobodném povolání. Od 2004 je místopředsedkyní Obce překladatelů. 2005-2014 zastupovala české překladatele v CEATL (Evropská rada asociací literárních překladatelů), 1998-2011 byla členkou jejího výkonného výboru. Překládá rovněž do francouzštiny.

Překlady z francouzštiny (výběr)

Memo junior (Mémo junior; LF Praha, Orbis Pictus 1990, + další překladatelé)
Lory, Jacques et al.: Encyklopedie Larousse pro mládež I-IV (Encyclopédie Larousse des jeunes I-IV.; LF, Praha, Albatros 1992-1994, + další překladatelé)
Slovník řecko-římské mytologie a kultury (Dictionnaire culturel de la mythologie gréco-romaine; LF, Praha, EWA 1993, + další překladatelé)
Baudrillard, Jean: O transekonomice a transsexualitě (La Transéconomie et La Transexualité; LF, revue Prostor, 27/1994)
Mitterand, François: Jak konstituovat Evropu? (Comment va-t-on bâtir l'Europe; Praha, LF, Francouzský institut 1994)
Mollat du Jourdin, Michel: Evropa a moře (L'Europe et la mer; E, Bratislava, Archa 1994)
Estin /Estinová/, Colette; Laporte, Hélène: Kniha o mytologii starého Řecka a Říma (Le livre de la mythologie grecque et romaine; LF, Praha, Albatros 1995, + Hana Prousková)
Place, François: Kniha o mořeplavcích (Le livre des navigateurs; LF, Albatros, Praha 1995)
Grinfelder /Grinfelderová/, Marie Hélène; Aucler, Jean-Michel: Smyslnost (Des voluptés; BB v próze, Praha, Francouzský institut 1996)
Henri Laurens (Henri Laurens; katalog, Praha, České muzeum výtvarných umění 1996)
Kahnweiler, jeho galerie, jeho umělci (Kahnweiler; souborný katalog výstavy, Praha, Národní galerie 1996)
Salomé, Jacques: Mluv se mnou... mám ti co říct (Parle-moi... j'ai des choses à te dire; LF, Praha, Portál 1997, 2005 a 2009 + Hana Prousková)
Bianciotti, Hector: O čem si noc se dnem vyprávějí (Ce que la nuit raconte au jour; R, Praha, Malverne & Just 1999, + Věra Hrubanová)
Quentric-Séguy, Martine: Příběhy z moudrosti Indů (Contes des sages de l'Inde; PP, Praha, Portál 1999, + Hana Prousková)
Zink, Michel: Příběhy a legendy středověké Evropy (Le jongleur de Notre-Dame, Contes chrétiens du Moyen-Âge, Praha, Portál 2000, + Hana Prousková)
Carbonell, Charles-Olivier et al.: Evropské dějiny Evropy, Mýty a základy (L´Histoire européenne de l´Europe. Mythes et fondements, Praha, Nakladatelství Karolinum 2003)
Carbonell, Charles-Olivier et al.: Evropské dějiny Evropy, Od renesance k renesanci (L´Histoire européenne de l´Europe. D´une Renaissance à l´autre, Praha, Nakladatelství Karolinum 2003, + Věra Hrubanová)
Badinter, Elisabeth: Tudy cesta nevede (Fausse route, Praha, Karolinum 2005)
Davido, Rosaline: Kresba jako nástroj poznání dítěte (Découverte de votre enfant par le dessin; Praha, Portál 2001 a 2008, + Hana Prousková)
Rigon, Emmanuelle: Nepořádek (Désordre; Praha, Portál, Praha 2002)
Nahum, André: Židovsko-arabská moudrost a humor (Humour et sagesse judéo-arabes; Praha, Portál 2001, + Hana Prousková)
Reznikow, Stéphane: Frankofilství a česká identita (Francophilie et identité tchèque; Praha, Karolinum, Praha 2008)
Národ a náboženství v době globalizace (Nations et religions à l'heure de la mondialisation; souběžný francouzský text, autoři různí, Praha, Karolinum 2008, + Zdeněk Velíšek)
Pochna /Pochnaová/, Marie-France: Christian Dior (Christian Dior; Praha, Garamond 2009, + Věra Hrubanová)
Schiffer, Daniel Salvatore: Dandysmus, poslední záblesk heroismu (Dandysme, dernier éclat d'héroisme; Praha, Karolinum 2012)
Becker, Karin: Literární dandysmus 19. století ve Francii (Dandysme littéraire en France au XIXe siècle; Praha, Karolinum 2013)

Překlady do francouzštiny (výběr):

Slíva, Jiří: Images du café et de chez soi (Obrázky pro kavárnu i dům; Praha, Dita 1996)
Seifertová, Lucie: La Prague mystérieuse (Tajemná Praha; Praha, Slovart 2001)
Seifertová, Lucie: Le Château de Prague et ses mystères (Pražský hrad a jeho tajemství; Praha, Petr Prchal 2006)

 

poslední aktualizace: 28.12.2014