Lexová Irena

Lexová Irena


* 19. 7. 1942 Ostrava

dramaturgyně, překladatelka z polštiny

V letech 1966-68 studovala obor divadelní režie na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě, na sklonku roku 1969 působila na studijní stáži ve Státním divadle Ostrava (u režiséra R. Kovala). V letech 1970-75 studovala obor dramaturgie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (ve třídě prof. J. Vostrého, MgA.). V letech 1975-90 pracovala jako dramaturg v Divadle E. F. Buriana v Praze. Od roku 1977 pod ochranou zahraniční autorské agentury spolupracovala často s polskými divadly a (1977-80) absolvovala stáže u polských režisérů s experimentálním cítěním (A. Hanuszkiewicz, J. Szajna, T. Kantor, později do 1982 spolupráce s K. Braunem). Silné ovlivnění metaforickou stránkou polské literatury, dynamičnost a vysoká obrazivost polského divadla ji ve druhé polovině 70. let přivedly k překladatelské činnosti, kterou vykonává paralelně s divadelní tvorbou. Překládá z polštiny, zaměřuje se hlavně na současnou dramatickou (divadelní i filmovou) tvorbu a na odbornou literaturu.

 

Překlady z polštiny

Abramow, Jarosław: Klik-Klak (Klik-klak; D, Praha, Dilia 1979; premiéra Praha, Divadlo E. F. Buriana 1980)
Amejko, Lidia: Dvojdřívko (Dwadrzewko; D, in: Pobavme se o životě a smrti, Divadelní ústav Praha 2002, česká premiéra Ústí n.L., Činoherní studio 2002)
Amejko, Lidia: Farrago (Farrago; D, česká premiéra Zlín, Městské divadlo 2005)
Amejko, Lidia: Muka Páně v láhvi (Meka Pańska w butelce; D, česká premiéra Ústí n.L., Činoherní studio 2002)
Braun, Kazimierz: Hollywood aneb Svatý les (Hollywood czyli Święty las; D, Praha, Dilia 1991)
Gombrowicz, Witold: Svatba (Ślub; D, Praha, Dilia 1981; premiéra Praha, DISK 1991)
Gombrowicz, Witold: Trans Atlantik (Trans-Atlantyk; D, Praha, Dilia 1982)
Grzeszczak, Marian: A budiž chléb, ryba a voda pramenitá (I chleb się stanie i ryba i woda źródlana; D, premiéra Československý rozhlas 1991)
Herbert, Zbigniew: Jeskyně filozofů (Jaskinia filozofów; D, premiéra Praha, Divadlo Labyrint 1993, + Vlasta Dvořáčková; Praha, Dilia 1994, + Vlasta Dvořáčková)
Iredyński, Ireneusz: Čistá láska (Czysta milość; D, Praha, Dilia 1988)
Iredyński, Ireneusz: Hlasy mrtvých (Głosy umarłych; D, premiéra Praha, Divadlo E. F. Buriana 1987; Praha, Dilia 1988)
Iredyński, Ireneusz: Marie (Maria; D, Praha, Dilia 1988)
Janczarski, Jacek: Umřít smíchy (Umrzeć ze śmiechu; D, Praha, Dilia 1983; premiéra Praha, Reduta 1988)
Kajzar, Helmut: Hvězda (Gwiazda; P, Světová literatura, 3/1980)
Kantor, Tadeusz: Umění a paměť (Art and Memory; katalog k výstavě, V, České muzeum výtvarného umění v Praze a Cricoteka – středisko dokumentace umění Tadeusze Kantora v Krakově 2003)
Klinger, Michał: Strážce brány (Stróżnik wrót; E, Film a doba, 2/1992)
Komar, Michał; Szurmiej, Jan: Kouzelník z Lublina (Sztukmistrz z Lublina; D, Praha, Dilia 1991; premiéra Praha, Divadlo pod Palmovkou 1997)
Krakowski, Piotr: Divadlo Tadeusze Kantora (Teatr Tadeusza Kantora; E, Svět a divadlo, 9-10/1992)
Łubieński, Tomasz: Smrt velitele (Smierć Komandora; D, Praha, Dilia 1990)
Mrožek, Slawomir: Velební (Wielebni; D, Zlín 2005, Městské divadlo)
Osiecka, Agnieszka: Vlci (Wilki; D, premiéra Ostrava, Divadelní společnost Petra Bezruče 2000)
Redliński, Edward: Zázrak v Greenpointu (Cud na Greenpoincie; D, premiéra Kladno, Středočeské divadlo 1999)
Różewicz, Tadeusz: Po čtyřech (Na czworakach; D, Praha, Dilia 1986)
Slovník světového divadla 1945-1990 (Słownik współczesnego teatru; LF, Praha - Brno, Divadelní ústav - Divadelní fakulta Akademie múzických umění - Divadelní fakulta Janáčkova Akademie múzických umění 1998, + další překladatelé)
Witkiewicz, Stanislaw Ignacy: Mister Price aneb Tropické šílenství (Mister Price czyli Bzik Tropikaly; D, česká premiéra Kladno, Středočeské divadlo 2002, Votobia Olomouc 2002)
Żurek, Jerzy: Po Hamletovi (Po Hamlecie; D, Praha, Dilia 1983; premiéra Praha, Divadlo S. K. Neumanna 1984)
Żukrowski, Wojciech: Únos princezny Violínky (Porwanie w Tiutiurlistanie; dětská kniha, Praha, Albatros 1990, + Jiří Žáček [verše])

 

poslední aktualizace: 9.9.2007