Lázňovský Michal

Lázňovský Michal* 16. 1. 1947 Praha

dramaturg, dramatik, překladatel z francouzštiny

Po maturitě studoval 1967-72 dějiny a teorii divadla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1972-75 byl odborným pracovníkem Divadelního ústavu v Praze, 1975-79 dramaturgem Severomoravského divadla v Šumperku, 1979-82 referentem v Pražském kulturním středisku a 1982-84 ve Svazu českých dramatických umělců, 1984 se stal dramaturgem Realistického divadla Zdeňka Nejedlého (od 1992 Divadlo Labyrint) v Praze. Od 1992 je redaktorem v redakci zábavy Českého rozhlasu. Autor divadelních her (Dobrodružství, 1983, Podvojník, 1988, monodrama Nevím, 1992), rozhlasových her (Zahrádkáři, 1987, Dva nepravděpodobné příběhy, 1989, Golem, 1991, K vašim službám, 1993, Do Ameriky a zase zpátky, 1994) a televizních inscenací (Zlatý drak, 1985, Imaginární portrét, 1990, Divertimento, 1991, Okenice, 1993). Překládá divadelní hry z francouzštiny, některé ve spolupráci s manželkou Miloslavou Lázňovskou.

Překlady z francouzštiny

Camus, Albert: Nedorozumění (Le Malentendu; D, premiéra Český rozhlas 1999)
Carriere, Jean-Claude: Terasa (La Terasse; D, Praha, Divadelní ústav 2000, + Miloslava Lázňovská; premiéra Praha, Divadlo na zábradlí 2000; + Miloslava Lázňovská)
Claudel, Paul: Něco za něco (l´Echange; D, premiéra Praha, Divadlo na voru - Dejvické divadlo 1997)
Claudel, Paul: Próteus (Protée; D, Praha, Dilia 1992, + Tomáš Vondrovic)
Cocteau, Jean: Pekelný stroj (La Machine infernale; D, premiéra Praha, Divadlo na voru - Dejvické divadlo 1995)
Cormann, Enzo: Berlíne, Berlíne, ty tančíš se smrtí (Berlin, Berlin, ton danseur est la Mort; D, Praha, Dilia 1988, + Miloslava Lázňovská)
Ionesco, Egen: Macbeth (Macbeth; D, Praha, Dilia 1976)
Renaude, Noëlle: Turistická divertimenta (Divertissements touristiques; premiéra Český rozhlas 1997)
Reza, Yasmina: Obraz (L´Art; D, premiéra Praha, Divadlo ABC 1997; Praha, Divadlení ústav 1997)
Reza, Yasmina: Muž přístupný náhodám (L´Homme du hasard; D, Praha, Divadelní ústav 1997; premiéra Český rozhlas 1998)
Rich, Claude: Oblek na zimu (L´habit pour l´hiver; D, Praha, Dilia 1982)
Schmitt, Eric Emmanuel: Návštěvník (Le Visiteur; D, Praha, Divadelní ústav 1998, + Tomáš Vondrovic)
Schmitt, Eric Emmanuel: Heslo Morálka (Le Libertin; D, Praha, Divadelní ústav 2001)