Laub Gabriel

Laub Gabriel* 24. 10. 1928 Bocheň (Polsko)

publicista, spisovatel, překladatel z polštiny

Od roku 1946 žil v Praze, kde pracoval jako redaktor v Lidových novinách, v časopise Plamen, roku 1968 byl přijat do znovu se ustavující redakce Lidových novin, ale po srpnu 1968 emigroval do Spolkové republiky Německo (Hamburg). Působil jako novinář ve svobodném povolání, spolupracoval s řadou zahraničních časopisů a rozhlasových stanic. Překládal z polštiny.

Překlady z polštiny

Kołakowski, Leszek: Nebeklíč (Klucz niebieski; próza, in: Nebeklíč / Rozhovory s áblem, Praha, Odeon 1969)
Kołakowski, Leszek: Rozhovory s áblem (Rozmowy s diabłem; próza, in: Nebeklíč / Rozhovory s áblem, Praha, Odeon 1969)
Křídla (Skrzydła; VP, Praha, Naše vojsko 1956)
Naszkowski, Marian: Neklidné dny (Niespokojne dni; LF, Praha, Nakladatelství politické literatury 1963)
Zieleniec, Leon: Žaláře nás nezlomily (Na trudnym szlaku; LF, Praha, Nakladatelství politické literatury 1963)