Král Oldřich

Král Oldřich* 13. 9. 1930 Praha
† 21. 6. 2018

sinolog, literární vědec a překladatel z čínštiny

Po absolvování učitelského ústavu v Praze (1944-48) vystudoval obor sinologie a dějiny Dálného východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1949-53); v Orientálním ústavu Československé akademie věd získal 1960 vědeckou hodnost CSc. Již před dokončením studií vedl kurzy dějin čínské literatury a interpretace čínského literárního textu jako asistent na oboru sinologie na katedře filologie a dějin Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dějiny čínské literatury přednášel i během vědecké přípravy v Orientálním ústavu (1954-57). Ve školním roce 1956-57 absolvoval studijní stáž na Pekingské univerzitě. Vědecká aspirantura i stáž byly zaměřeny na studium a překlad klasického čínského románu Žu-lin waj-š´. Roku 1962 se vrátil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy jako odborný asistent pro obor čínské literatury. 1968 dokončil habilitační spis Wen sin tiao lung. Příspěvek k popisu estetického myšlení v Číně a 1969 dokončil český překlad tohoto díla staročínského literárního kritika a estetika Liu Xie (Liou Sie), Duch básnictví řezaný do draků; z politických důvodů nebyl habilitační spis přijat ani vydán (zákaz publikační spolu se zákazem pedagogického působení trvaly do poloviny 80. let). 1972-89 byl zaměstnán jako kurátor ve Sbírce orientálního umění Národní galerie na Zbraslavi. Podílel se na četných výstavách čínského umění, zvláště malířství a kaligrafie, byl autorem a spoluautorem řady katalogů a připravil rozsáhlou antologii čínských teorií poezie, malířství a kaligrafie. Některé vyšly v samizdatu (Š´ tchao, Malířské rozpravy Mnicha Okurky, 1977). Současně pokračoval v práci na překladu dalšího velkého klasického románu Sen v červeném domě, pod vypůjčeným jménem vydal výbor tchangských novel Starožitné zrcadlo, samizdatově vydal Platformovou sútru Šestého patriarchy, první výbor z Mistra Čuanga, první verzi Shánění krávy. Deset obrazů hledajícího ducha. 1986 vyšel první svazek českého Snu v červeném domě. 1990 se vrátil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v obnoveném habilitačním řízení byl jmenován docentem čínské a srovnávací literatury a 1993 profesorem sinologie a srovnávací literatury. Od založení samostatného Ústavu Dálného východu byl do 1998 jeho prvním ředitelem, 1993 založil a nadále vede Centrum komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho přednášková, vědecká a překladatelská činnost je zaměřena na teorii a dějiny klasické čínské literatury, umění, estetiky a filozofie v kontextu soudobých srovnávacích, kulturních a estetických studií.

Překlady z čínštiny

Brána bez dveří. Deset čínských koanů (VB, Světová literatura, 3/1992)
Chuej-neng: Tribunová sútra Šestého patriarchy (E, Praha, Odeon 1988)
I-ting. Kniha proměn (filozofický text, Praha, Maxima 1995; opravené vydání Praha, Maxima 1996; Praha, Maxima 1998)
Kniha mlčení. Texty staré Číny (výbor filozofických textů, Praha, Mladá fronta 1994)
Liu Xie: Duch básnictví řezaný do draků. Teoretická báseň v próze (Wen sin tiao lung; pojednání o estetice, Praha, Brody 1999)
Malířské rozpravy Mnicha Okurky (samizdat 1977; Olomouc, Votobia 1996)
Mao Tun: Obchod rodiny Lin (Lin-tia pchu-c'; PP, Praha, Československý spisovatel 1961)
Mistr Čuang: Nejvznešenější učitel (výbor [z Čuang-c'], Nový Orient, 3/1992)
Mistr Čuang: Pravý císař a král (výbor [z Čuang-c'], Nový Orient, 4/1992)
Mistr Čuang: Vnitřní kapitoly (Nej-pchien; výbor rčení, filozofických úvah, anekdot, dialogů, veršů [z Čuang-c'], Praha, Odeon 1992)
Mistr Sun: O válečném umění (Sun-c' ping-fa; pojednání o válečnictví, Olomouc, Votobia 1995)
Pa Ťin: Měsíčná noc (P, Nový Orient, 1/1956)
Pa Ťin: Pes (P, Nový Orient, 2/1964, příloha)
Sen v červeném domě (Chung-lou-meng; R [3 svazky], Praha, Odeon 1986-1988)
Shánění krávy. Deset obrazů hledajícího ducha (PP, Praha, Brody 1999)
Sútra Šestého patriarchy / Sútra srdce / Sútra důvěřivého srdce (EE, Praha, Inspirace 1990)
Tao - texty staré Číny (BB, Praha, Československý spisovatel 1971)
Wang Wej: Rozprava o krajinomalbě (pojednání o malířství, Nový Orient, 9/1991)
Wu Cu-siang: Léky pro pána (N, Nový Orient, 3/1965, příloha)
Wu Cu-siang: Poustevna Zelených bambusů (P, Nový Orient, 2/1966, příloha)
Wu Ťing-c´: Literáti a mandaríni. Neoficiální kronika konfuciánů (Ťu-lin waj-š'; R, Praha, SNKLU 1962)