Kovář Jaroslav

Kovář Jaroslav* 19. 10. 1949
† 10. 1. 2020

germanista, překladatel z němčiny

Působí na katedře germanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (PhDr., CSc.). Je autorem (Deutsches Lesebuch - Německá čítanka, 1993; Současná německá literatura, 1995) či spoluautorem (s Ch. Schulz a J. Munzarem Literatur der DDR im Überblick, 1984) učebních textů, vydal publikaci Franz Kafka (1994). Překládá německou prózu.

Překlady z němčiny

Kohlhaase, Wolfgang: Silvestr s Balzakem (Silvestr mit Balzac; PP, Praha, Odeon 1982; Praha, Odeon 1988; Praha, Odeon 1990)