Koubová Věra

Koubová Věra


překladatelka z němčiny

Překládá hlavně díla s filozofickým zaměřením, nejvíce pozornosti věnuje pracem F. Nietzsche.
Podrobná bibliografie jejích překladů: http://verakoubova.net/cz/ZJazykaDoJazyka.html

Ocenění

- 1998: Celanovo stipendium Institutu pro vědy o člověku, Vídeň (Friedrich Nietzsche: Genealogie morálky)
- 1999: Cena Nadace Roberta Bosche, Berlín (Friedrich Nietzsche: Genealogie morálky)
- 2005: Cena Josefa Jungmanna za rok 2004 (Franz Wurm: Rozevřená Fuga)
- 2013: Cena Mladé fronty za překlad (Michael Kumpfmüller: Nádhera života)
- 2013: uvedena do Síně slávy Obce překladatelů
- 2013: Cena Magnesia litera za překladovou knihu (Richard Pietrass: Z lemu snu. Traumsaum)

Překlady z němčiny

Bichsel, Peter: Dětské příběhy (Kindergeschichten; in: Návštěva ve Švýcarsku, Praha, Odeon 1986)
Novalis: Zázračná hra světa (Aphorismenauswahl; Praha, Odeon 1991)
Fink, Eugen: Zahrada Epikurova (Epikurs Garten; in: Oáza stěstí, Praha, Mladá fronta 1992)
Nietzsche, Friedrich: Radostná věda (Fröhliche Wissenschaft; Praha, Československý spisovatel 1992, 2. vydání Olomouc, Votobia 1996, 3. opravené vydání Praha, Aurora 2001)
Patočka, Jan: Evropa a doba poevropská (Europa und Nacheuropa; Praha, Lidové noviny 1992)
Figal, Günter: Hermeneutická svoboda (Vom Schweigen der Texte; Für eine Philosophie von Freiheit und Streit; in: Parva Philosophica, Praha, FÚ AV ČR 1994)
Schopenhauer, Arthur: O spisovatelství a stylu (Über Schriftstellerei und Stil, Über Lesen und Bücher, Über Sprache und Wörter; Praha, Hynek 1994)
Nietzsche, Friedrich: Mimo dobro a zlo (Jenseits von Gut und Böse; Praha, Aurora 1996 (tvůrčí odměna Českého literárního fondu a Obce překladatelů Praha 1997), 2. vydání 1998, 3. vydání 2003)
Kafka, Franz: Deníky 1913-1923 (Tagebücher; in: Dílo Franze Kafky 8, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1998)
Nietzsche, Friedrich: Dionýské dithyramby a jiné básně (Dionysos-Dithyramben und andere Gedichte; Praha, Aurora 1998 (tvůrčí odměna Českého literárního fondu a Obce překladatelů Praha 1999))
Heftrich, Urs: Nietzsche v Čechách (Nietzsche in Böhmen; Praha, Hynek 1999)
Kafka, Franz: Deníky z cest (Reisetagebücher; in: Dílo Franze Kafky 9, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1999)
Kafka, Franz: Topič (Der Heizer; in: Povídky, Dílo Franze Kafky 1, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1999)
Kafka, Franz: Dopisy Mileně (Briefe an Milena; in: Dílo Franze Kafky 12, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2001)
Nietzsche, Friedrich: Genealogie morálky (Zur Genealogie der Moral; Praha, Aurora 2002, dotisk 2007)
Pietrass, Richard: Tanec smrti (Totentanz. Gedichtzyklus; in: Revolver Revue 52, Praha 2003)
Rilke, Rainer Maria: Narcis (Narziss. Ein Gedicht; in: Revolver Revue 51, Praha 2003)
Kafka, Franz: Nezvěstný (Der Verschollene; in: Dílo Franze Kafky 4, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2004)
Nietzsche, Friedrich: Ranní červánky (Morgenröthe; Praha, Aurora 2004, dotisk 2007)
Pietrass, Richard: Poslední podoba (Letzte Gestalt. Gedichtzyklus; in: Revolver Revue 56, Praha 2004)
Wurm, Franz: Rozevřená Fuga (Hundstage, Trotzspuren, 53. Gedichtsammlung; Praha, Prostor 2004 (Cena Josefa Jungmanna za rok 2004))
Jandl, Ernst: Gigant (Der Gigant; in: Ernst Jandl, Friederike Mayröckerová, Experimentální hry, Praha, Fra 2005)
Jandl, Ernst: chroptění mony lisy (das röcheln der mona lisa; in: Ernst Jandl, Friederike Mayröckerová, Experimentální hry, Praha, Fra 2005, pro rozhlas nastudoval roku 2007 režisér Miroslav Buriánek)
Jandl, Ernst: scény ze skutečného života (szenen aus dem wirklichen leben; in: Ernst Jandl, Friederike Mayröckerová, Experimentální hry, Praha, Fra 2005)
Handke, Peter: Don Juan ve vlastním podání (Don Juan, erzählt von ihm selbst; Praha, Prostor 2006)
Kafka, Franz: Dopisy přátelům a jiná korespondence (Briefe an die Freunde und andere Korrespondenz; in: Dílo Franze Kafky 13, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2007)
Nietzsche, Friedrich: O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním (Von der Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne; Praha, Oikoymenh 2007)
Wurm, Franz: Ticho, cele (Die Stille, ganz; in: A2 2007/9, Praha 2007, rozhlasová realizace 2007)
Wurm, Franz: Modré pomeranče aneb Oko Pallas Athény. Segmenty obcházení poezie (Blaue Orangen oder Das Auge der Pallas Athene. Segmente eines Umgangs um Dichtung; in: Revolver Revue 73, Praha 2008, rozhlasová realizace 2008
Jardine /Jardineová/, Anja: Jen pět minut, Ruce od křídy (Nur fünf Minuten, Kreidehände, povídky; in: Revolver Revue 79, Praha 2010)
Nietzsche, Friedrich: Lidské, příliš lidské (Menschliches, Allzumenschliches; Praha, Oikoymenh, 1. díl 2010, 2. díl 2012 (vstup do "Síně slávy" Obce překladatelů, 2013))
Zschokke, Matthias: Pozvání (Die Einladung, divadelní hra; in: Revolver Revue 80, Praha 2010)
Amann, Jürg: Kafka. Esej slovem a obrazem (Kafka. Wort-Bild-Essay; Zlín, Archa 2011)
Kumpfmüller, Michael: Nádhera života (Die Herrlichkeit des Lebens; Praha, Mladá fronta 2012)
Pietrass, Richard: Z lemu snu. Traumsaum (Traumsaum. Gedichtzyklus, zweisprachig; Praha, Edice Revolver Revue, sv. 65, dvojjazyčně, 2012)
Handke, Peter: Velký pád (Der Grosse Fall; Praha, Rubato 2013)
Kolb /Kolbová/, Renate: Der Apfelbaum. Jabloň (Der Apfelbaum, Kinderbuch in Versen, zweisprachig; dvojjazyčná dětská kniha ve verších, Wesslingen, Herget Verlag 2013)
Fall /Fallová/, Susanne: Terezín, ráj mezi lágry (etwa: "Theresienstadt. Ein Paradies unter Lagern"; Praha, Revolver Revue 2015)
Hofmannsthal, Hugo von: Kdokoli. Hra o umírání bohatého muže (Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes; přeloženo pro inscenaci Divadla na Vinohradech a FOK, s hudbou a zpěvy Jeana Sibelia a Franka Martina, Praha 2015)
Ball, Hugo: Flametti aneb O dandysmu chudých (Flametti oder Vom Dandysmus der Armen; Praha, rubato 2016)
Ball, Hugo: Tenderenda fantasta (Tenderenda der Phantast; Praha, rubato 2016)
Nietzsche, Friedrich: Rozpracované dílo. Podklady pro Vůli k moci (Unvollendetes Hauptwerk. Unterlagen zu Wille zur Macht; Praha, Oikoymenh, vyjde cca 2017
Wurm, Franz: Král na střeše (König auf dem Dach; překlad poémy je jen v rukopise)

překlad do němčiny:
Holan, Vladimír: Dem Asklepios einen Hahn (Asklépiovi kohouta; s několika překlady od Franze Wurma, 10. sv. dvojjazyčných sebraných spisů Gesammelte Werke von Vladimír Holan, vyd. Urs Heftrich a Michael Špirit, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2015)

poslední aktualizace: 6.1.2017