Klepikovová Xenie

Klepikovová Xenie* 25. 1. 1936 v Praze
† 3. 8. 2013

nakladatelská redaktorka, překladatelka z francouzštiny a němčiny

Po maturitě (1954) studovala v letech 1954-58 obory francouzština-čeština na Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 1959–1974 pracovala jako redaktorka ve Státním zdravotnickém nakladatelství (Avicenum) v Praze, zároveň spolupracovala jako lektorka francouzské a italské literatury s nakladatelstvími Odeon, Albatros, Mladá fronta. Přispěla několika články do Dějin francouzské literatury 19. a 20. století zpracovaných J. O. Fischerem, z politických důvodů nemohlo její jméno být uvedeno v seznamu spoluautorů. Od 1974 pracovala jako signalistka u železnice a externě redigovala několik překladů z ruštiny pro Lidové nakladatelství. 1981 odešla do NSR, kde pracovala jako knihovnice v norimberském Německo-americkém institutu a spolupracovala s nakladatelstvím Index v Kolíně, s Československým dokumentačním střediskem nezávislé literatury v Scheinfeldu a s časopisem 150 000 slov, vydávaným v Paříži A. J. Liehmem, pro který vyhledávala z tisku texty a některé z nich pak i překládala (z francouzštiny a němčiny). 1992 získala titul PhDr. v oboru francouzské literatury na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1994 je v důchodu, žije převážně v Praze. Redigovala a částečně přeložila z němčiny Dějiny ruské literatury 20. století Wolfganga Kasacka; věnuje se nadále překladatelské činnosti a spolupracuje opět s Československým dokumentačním střediskem nezávislé literatury, které se přestěhovalo do Prahy.Překlady z francouzštiny

Baecque, Antoine de
: Les Cahiers du cinéma - Dějiny jednoho časopisu (Histoire d´une revue): z 1. dílu: Vzít kino útokem 1951–1959 (A l´assaut du cinéma 1951–1959) in: Iluminace č. 3, 1998 (kap 1 a 2), str. 5–32; in: Iluminace č. 3, 2001 (kap. 3 a 4), str. 95–71
Benda, Julien: Promluva k evropskému národu (Discours a la nation européenne, 150 000 slov, 1988) a četné články do tohoto periodika

Překlady z němčiny

Kasack, Wolfgang: Dějiny ruské literatury 20. století (Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, Praha, Votobia 2000 + Jiří Franěk + další)
Kolektiv autorů: Fotografie 20. století – Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem (Photographie des 20. Jahrhunderts, Praha, Slovart 2003)
Kolektiv autorů: Ženy v umění 20. a 21. století (Women Artists, usp. Uta Grosenicková, Praha, Slovart 2004)
Stabenovowová, Cornelia: Henri Rousseau (Praha, Slovart, 2004)

poslední aktualizace: 2.9.2016