Kafka František

Kafka František* 5. 12. 1909 Louňovice pod Blaníkem
† 22. 11. 1991 Praha

spisovatel, překladatel z němčiny

Po maturitě (1928) na obchodní akademii v Hradci Králové vystudoval na Univerzitě Karlově práva (JUDr. 1933), do 1939 působil jako koncipient a advokát. Za okupace zprvu vykonával příležitostná zaměstnání, od 1941 byl vězněn v koncentračních táborech. Na počátku 1945 se připojil na Slovensku k prvnímu československému armádnímu sboru a v dubnu 1945 se stal jako odborník na repatriace tajemníkem tzv. košické vlády, do 1954 pak působil na ministerstvu průmyslu. Po delší nemoci odešel do invalidního důchodu a od 1962 se věnoval převážně literární a překladatelské činnosti, studiu germanistiky a judaistiky. Přispíval do řady domácích i zahraničních periodik, sborníků a almanachů. Autor knih s tematikou života v ghettu (soubor povídek Žíznivá poutnice, 1947, román Krutá léta, 1963), detektivních a špionážních próz (Tajemství emulze, 1966, Večeře s vrahem, 1970), děl s historickou tematikou (Tajemství zlatodolu, 1977) a knih literatury faktu (Výbuch v podzemním jezeře, 1969, Smrt následníka, 1971). Vydal několik literárněvědných prací (monografie Jiří Purkyně, bojovník, 1961, Hanuš Fantl - neumlčený básník, 1964, Básník Bernard Kosiner a jeho svět, 1964, Hanuš Thein, 1971), na sklonku života se všestranně zabýval (přednášky, publikace, překlady) pražskou německou literaturou a židovskou kulturou vůbec (literárněhistorický průvodce Nový židovský hřbitov, 1991). Překládal z němčiny beletrii.

Překlady z němčiny

Kafka, Franz: Dopisy Mileně. Pásmo pro divadlo jednoho herce (výběr, Praha, Dilia 1967, + Dagmar Eisnerová)
Lotar, Petr: Smrt presidenta (Tod des Präsidenten; D, Praha, Dilia 1968, + Pavel Kohout)
May, Karl: Kapitán Kajman (Kapitän Kaiman und andere Erzählungen; NN, Praha, Olympia 1980; Praha, Kentaur 1990)
Werfel, Franz: Dům smutku (Geheimnis eines Menschen, PP, Praha, Orbis 1970; in: Ne vrah, zavražděný je vinen a jiné prózy, Praha, Odeon 1990, + Hanuš Karlach)

poslední aktualizace: 10. 5. 2018