Kybal Tomáš

Kybal Tomáš* 20. 1. 1950 Praha

nakladatelský redaktor, diplomat, překladatel z francouzštiny

Maturoval roku 1968 na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, roku 1975 ukončil studium oboru čeština - francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1975-86 pracoval v Praze jako jazykový, později odborný redaktor překladové literatury a literatury faktu v nakladatelství Mladá fronta, 1986-90 profiloval jako odborný redaktor oblast beletrie v nakladatelství Práce. V letech 1990-92 byl ministerským radou Odboru zahraničních styků Ministerstva kultury, zastupoval Českou republiku v Kulturní komisi a v Komisi pro kulturní dědictví při Radě Evropy ve Štrasburku. V letech 1992-93 působil jako redaktor v nakladatelství Paseka. V letech 1994-98 byl zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí (postupně vrchní rada, první tajemník velvyslanectví České republiky v Bruselu, Chargé dAffaires a.i. ve Velkovévodství lucemburském). Po návratu působil 1998-99 jako manažer zahraničních vztahů při přípravě projektu Praha, město kultury 2000. Od roku 2000 je ve svobodném povolání. Překládá z francouzštiny.

Překlady z francouzštiny

Boulle, Pierre: Fotograf (Le Photographe; R, Praha, Mladá fronta 1982)
Černá kniha komunismu (Le Livre noir du communisme; LF, Praha, Paseka 1999, + další překladatelé)
Deforges /Deforgesová/ Régine: Čert se tomu ještě směje (Le Diable en rit encore; R, Praha, Ikar 2001, jako Hugo Sochor)
Deforges /Deforgesová/ Régine: Modý bicykl (La Bicyclette bleue; R, Praha, Ikar 2001, jako Hugo Sochor)
Deforges /Deforgesová/ Régine: 101, Avenue Henri-Martin (101, Avenue Henri-Martin; R, Praha, Ikar 2001, jako Hugo Sochor)
Djian, Philippe: Za rozcestím (Vers chez les blancs; R, Praha, Odeon 2001)
Durand /Durandová/, Jannie: Umění středověku (L´art du Moyen-Age; LF, Praha - Litomyšl, Paseka 2001)
Ghelderode, Michel de: Slečna Jairová (Mademoiselle Jaïre; D, in: Pašijové hry, Praha, Dauphin 2001)
Ghelderode, Michel de: Sochy aneb Nemocná zahrada (VP, Praha, ANNO 1998, + Anna Kareninová, Zdeněk Hrbata)
Queffélec, Yann: Černé kouzlo (Le Charme noir; R, in: Černé kouzlo / Barbarská svatba, Praha, Odeon 1989)
Sullivan, Vernon /= Vian, Boris/: U mrtvých na barvě kůže nesejde (Les morts ont tous la même peau; R, Praha - Litomyšl, Paseka 1996)
Tuffelli /Tuffelliová/, Nicole: Umění 19. století (L´Art du 19e siècle; LF, Praha -Litomyšl, Paseka 2001)
Vassal, Guy: Dívčí válka (La guerre des filles; D, Praha, Dilia 1980)
Vian, Boris: Flanďákova koupel (Le Ratichon baigneur; PP, Praha Garamond 1998)
Vian, Boris: Podšité chvilky (výbor próz, Praha, Garamond 2001)
Vian, Boris: Podzim v Pekingu (L'Automne à Pékin; R, Praha, Práce 1994)
Vian, Boris: Vlkodlak (Le Loup- Garou; PP, Praha, Garamond 1999)