Kubišta Jan

Kubišta Jan* 8. 5. 1882 Nové Město na Moravě
† 15. 9. 1953 Praha

překladatel z francouzštiny

(Působil jako středoškolský profesor. Většina překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.)

Překlady z francouzštiny

Maeterlinck, Maurice: Smrt (La Mort; eseje, Olomouc, Votobia 1995)
Verne, Jules: Tajemstí Wilhelma Storitze (Secret de Wilhelm Storitz; R, Brno, Návrat 1996)
Verne, Jules: Trosečník z Cynthie (L'épave de Cynthia; R, Brno, Návrat 1998)