Krejčová Radana

Krejčová Radana* 23. 5. 1954 Praha

překladatelka z němčiny

Po maturitě (1973) na gymnáziu v Praze, Sladkovského náměstí 8, studovala v letech 1973-78 obor ekonomika řízení vnitřního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze (Ing.). V letech 1979-87 pracovala jako obchodní referentka v cestovní kanceláři Sportturist. Od roku 1987 je ve svobodném povolání. V překladech z němčiny se zaměřuje na dramatickou tvorbu.

Překlady z němčiny

Süskind, Patrick: Kontrabas (Der Kontrabas; D, Praha, Dilia 1990)
Zochoy, Michael: Tři hvězdy nad baldachýnem (Drei Sterne über dem Baldachin; D, Praha, Dilia 1993)