Krebsová Berta

Krebsová Berta* 20. 2. 1909
† 15. 9. 1973

sinoložka, překladatelka z čínštiny

Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze studovala 1929-35 filozofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; vedle toho absolvovala také učitelský ústav a při studiu na Filozofické fakultě pracovala jako učitelka na různých pražských školách. Za války začala navštěvovat kurzy čínského jazyka v Jazykové škole při Orientálním ústavu v Praze, po válce pokračovala řádným studiem sinologie a dějin Dálného východu na katedře filologie a dějin Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 1946-47 studovala v Paříži dějiny Číny a čínskou filozofii (Čuang-c'). 1952 obhájila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy rigorózní práci s názvem Lu Sün a jeho sbírky Vřava a Polní tráva. Působila jako vědecká pracovnice Orientálního ústavu Československé akademie věd a zároveň na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vedla semináře četby čínských filozofických textů. Přeložila řadu významných děl čínské moderní literatury (mj. připravila velkoryse koncipované české vydání Lu Sünových spisů ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění, ale projekt zůstal nedokončen), největší proslulost získala překladem a podrobným výkladem klasického filozofického textu Tao te ting.

Překlady z čínštiny

Čchü Jüan: Věštba (B, Nový Orient, 5/1953)
Džou, Li-pcho: Bouře (Pao-feng cou-jü; R, Praha, Československý spisovatel 1951)
Kuo Mo-žo: Mencius propouští svou manželku (P, Nový Orient, 10/1952)
Kuo, Mo-žo: Návrat Starého Mistra a jiné povídky (Ču-sia š' žu kuan; PP, Praha, SNKLU 1961)
Kuo Mo-žo: Smutek básníka Ťia I (P, Nový Orient, 5/1953)
Lao-c': Tao te ting - O tao a ctnosti (filozofický traktát; Praha, Odeon 1971; Praha, DharmaGaia 1989)
Lu Hsün: Rodná ves (P, Nový Orient, 10/1948/49, 1/1949/50, + Jaroslav Průšek)
Lu Hsün: Venkovské divadlo (P, Nový Orient, 9-10/1949/50)
Lu Hsün: Zkazka o vlasech (P, Nový Orient, 2,3/1949/50)
Lu Sün: Bez názvu (B, Nový Orient, 2/1957, + Dušan Zbavitel)
Lu Sün: Eseje (VE, Nový Orient, 8/1965)
Lu Sün: Eseje I (VE, Praha, SNKLU 1964)
Lu Sün: Polní tráva (Jie-cchao; PP, in: Vřava / Polní tráva, Praha, Svoboda 1951,+ Jaroslav Průšek)
Lu Sün: Ranní květy sebrané v podvečer (Ku-š' sin-pien; PP, in: Ranní květy sebrané v podvečer / Staré příběhy v novém rouše, Praha, SNKLHU 1956)
Lu Sün: Staré příběhy v novém rouše (Čao-chua si-š'; PP, in: Ranní květy sebrané v podvečer / Staré příběhy v novém rouše, Praha, SNKLHU 1956)
Lu Sün: Tápání (Pchang-chiang; PP, Praha, SNKLHU 1954)
Lu Sün: Vřava (Na-chan; PP, in: Vřava / Polní tráva, Praha, Svoboda 1951,+ Jaroslav Průšek)
Lu Sün: Vzpomínky a úvahy (výbor, Nový Orient, 8/1961)