Kraus Jaroslav

Kraus Jaroslav* (???)
† 26. 3. 1969 Praha

překladatel z angličtiny

(Působil jako odborný učitel, publikoval práce z oboru speciální pedagogiky. Z angličtiny překládal prózu.)

Překlady z angličtiny

Dreiser, Theodore (Herman Albert): Jennie Gerhardtová (Jennie Gerhardt; R, Praha, SNKLHU 1955)
Maltz, Albert: Dlouhý den v krátkém životě (A Long Day in a Short Life; R, Praha, SNKLHU 1958)
Maltz, Albert: Opodál Broadwaye (Off Broadway; R, Praha, Nakladatelství politické literatury 1962)
Maltz, Albert: Putování Simona Mac Keevera (The Journey of Simon Mac Keever; R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1959; Praha, Nakladatelství politické literatury 1964)
Scott, sir Walter: Ivanhoe (Ivanhoe; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958)