Kožnar Zbyněk

Kožnar Zbyněk* 12. 8. 1925 Česká Lípa
† 22. nebo 23. 2. 1986

překladatel z angličtiny

(PhDr., CSc. Působil jako novinář; autor reportáží (Tajná operace, Rezident), knih literatury faktu (Člověk proti tmě) a s manželkou Marií Kožnarovou prozaických děl (12 gordických uzlů). Překládal z angličtiny, hlavně poezii.)

Překlady z angličtiny

Americká lidová poezie (VB, Praha, SNKLU 1961, + E. F. Burian, Jiřina Hauková, Josef Hiršal, Jiří Joran, Stanislav Mareš, Jan Rychlík, Josef Škvorecký, Lubomír Dorůžka, Jiří Valja, František Vrba, Jan Zábrana)
Černošská poesie (VB, Praha, Naše vojsko 1958, + další překladatelé)
Hughes, (James) Langston: O Americe zpívám (VB, Praha, Mladá fronta 1950, + Jaroslav Bouček, Jan Štern)