Kožíková Alena

Kožíková Alena* 14. 5. 1941 Praha

divadelní dramaturgyně, překladatelka z francouzštiny

Dcera spisovatele a překladatela Františka Kožíka (1909-1997). Po maturitě (1958) studovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze (obor dramaturgie a režie), studia zakončila diplomovou prací Boj o Jihočeské divadlo (České Budějovice, Nakladatelství Růže 1970). V letech 1962-68 působila jako dramaturgyně v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, 1968-95 v Městských divadlech pražských, od roku 1996 je dramaturgyní Divadla na Vinohradech v Praze. Autorka divadelních adaptací a televizních dramatizací. Překládá divadelní hry z francouzštiny.

Překlady z francouzštiny

Daoudi, Ivane: Hvězda zapomnění (La Star des oublis; D, Praha, Dilia 1981)
Gruault, Jean: Jeptiška. Scény ze života v klášterech v roce 1760 podle Denise Diderota (La Religieuse; D, Praha, Dilia 1976)
Jamiaque, Yves: Pan Hamilcar (Monsieur Amilcar; D, Praha, Dilia 1978)
Seck, Ibrahim: Blázen Jan (Jean Le Fou; D, Praha, Dilia 1978, [Alena Kožíková = Sergej Machonin])
Serreau /Serreauová/, Geneviève: Soužení anglické kočky (Peines de coeur dune chatte anglaise; D, Praha, Dilia 1983)