Kovtun Jiří

Kovtun Jiří*23. 4. 1927 Horinčevo (Podkarpatská Rus, dnes Ukrajina)

spisovatel, překladatel z němčiny a ruštiny

Po maturitě (1946) na gymnáziu v Praze studoval 1946-48 práva na Univerzitě Karlově a současně byl redaktorem časopisu Vývoj. Po únoru 1948 emigroval, zpočátku působil jako sociální pracovník v Německu a Norsku. Více než dvě desetiletí (1951-73) byl redaktorem rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově. 1974-75 získal vysokoškolské vzdělání v oboru knihovnictví na Graduate School of Library Science v New Yorku a po krátkém (1976-77) působení v redakci rozhlasového vysílání Hlas Ameriky ve Washingtonu, se stal 1977 knihovníkem-specialistou na českou a slovenskou problematiku v Knihovně Kongresu USA ve Washingtonu. Svá díla publikoval česky i anglicky v zahraničí, od 90. let vycházejí české verze i v České republice. Autor reflexivních veršů (Blahoslavení, München 1953; Tu-Fuův žal, Stockholm 1954) a próz (Pražská ekloga, München 1973, Praha 1992; Zpráva z Lisabonu, Zürich 1979), v historických pracech se zabýval především osobností T. G. Masaryka (monografie Masarykův triumf, Toronto 1987, Praha 1991; Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera, 1994; komentovaný výbor Slovo má poslanec Masaryk, München 1985, přepracované Praha 1991). V překladech z ruštiny, které byly rovněž publikovány v zahraničí, se zaměřoval hlavně na nonkonformní ruské básníky (J. Brodskij, O. Mandelštam, B. Pasternak).

Překlady z němčiny

Masaryk, Tomáš Garrigue: Slovo má poslanec Masaryk. Masarykovy parlamentní řeči (výbor, Praha, Československý spisovatel 1991)

Překlady z ruštiny

Brodskij, Josip: Velká elegie (VB, Paris, Svědectví 1968)
Mandelštam, Osip: Básně (Polnoje sobranije stichotvorenij; VB, Praha, Sefer 1998)
Mandelštam, Osip: Topůrko pro kata (VB, Köln am Rhein, Index 1979)
Pasternak, Boris: Básně doktora Živaga (VB, New York (NK) NEBO Paris (SS), Svědectví 1959)
Solženicyn, Aleksandr: Řeč o pravdě (úvahy, Paris, Svědectví 1972; München 1972)