Kouřimská Milada

Kouřimská Milada* 9. 11. 1938 Písek

germanistka, vysokoškolská pedagožka, překladatelka z němčiny

Rozená Michlová. Po maturitě (1956) na gymnáziu v Písku studovala 1956-61 obor němčina - čeština, jako třetí obor nizozemština (uzavřen 1962) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1971 získala titul PhDr., 1979 CSc., 1990 se stala docentkou. 1962-69 byla redaktorkou nakladatelství Svoboda, 1969-95 působila jako odborná asistentka, později docentka na Vysoké škole ekonomické v Praze, od 1991 je docentkou na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Ve vědecké práci se zaměřuje na metodiku výuky cizích jazyků, je autorkou řady základních učebnic a učebních textů němčiny. Překládá z němčiny beletrii, historickou a uměleckohistorickou literaturu. Díla literatury faktu překládá ve spolupráci s manželem Milanem Kouřimským (*1931).

Překlady z němčiny

Amelunxen, Clemens: Napoleonův klan (Der Clan Napoleons; LF, Praha, Brána + Knižní klub 1998, + Milan Kouřimský)
Bergius, C. C.: Havárie (Heißer Sand; R, Praha, Svoboda 1976)
Brentjes, Burchard: Arménie - tři tisíce let dějin a kultury (Drei Jahrtausende Armenien; LF, Praha, Vyšehrad 1976)
Breuers, Dieter: Na hradech, v klášterech, v podhradí (Ritter, Mönch und Bauersleut; LF, Praha, Brána + Knižní klub 1999, + Milan Kouřimský)
Habsburkové - životopisná encyklopedie (Die Habsburger, Ein biographisches Lexikon; LF, Praha, Brána + Knižní klub 1996, + Milan Kouřimský)
Herre, Franz: Marie Terezie (Maria Theresia; LF, Praha, Brána 1996, + Milan Kouřimský)
Leitnerová, Thea: Královské skandály (Skandal bei Hof; LF, Praha, Melantrich 1995)
Leitnerová, Thea: Muži ve stínu (Die Männer im Schatten; LF, Praha, Brána + Knižní klub 1997, + Milan Kouřimský)
Leitnerová, Thea: Prodané dcery Habsburkù (Habsburgs verkaufte Töchter; LF, Praha, Melantrich 1995)
Leitnerová, Thea: Zapomenuté děti Habsburků (Habsburgs vergessene Kinder; LF, Praha, Melantrich 1996)
Neubauerová, Edith: Gruzie - od bájné Kolchidy po dnešek (Altgeorgische Baukunst; LF, Praha, Vyšehrad 1981)
Noll, Dieter: Kippenberg (Kippenberg; R, Praha, Svoboda 1982)
Riupeyrout: V dobách divokého Západu (Das Leben im Wilden Westen; LF, Praha, Fortuna Print 1993)
Rogersová, Gerda: Ve hvězdách stojí psáno ... (Die Sternzeichen und wo sie sich wohl fühlen; LF, Praha, Brána 2000, + Milan Kouřimský)
Simmel, Johann Mario: Setkání v mlze (Begegnung im Nebel; PP, Praha, Brána 1995)
Simmel, Johann Mario: ... svůj kalich hořkosti (Bis zur bitteren Neige; R, Praha, Melantrich 1993)
Ullmann, Ernst: Svět gotické katedrály (Die Welt der gotischen Kathedrale; LF, Praha, Vyšehrad 1987)
Velké procesy. Právo a spravedlnost v dějinách, ed. Uwe Schultz (Große Prozesse. Recht und Gerechtigkeit in der Geschichte; LF, Praha, Brána + Knižní klub 1997, + Milan Kouřimský)
Vallraff, Günter: Až na dně (Ganz unten, LF, Praha, Mladá fronta 1987)