Kotalík Jiří

Kotalík Jiří* 22. 7. 1920 Praha
† 26. 1. 1996 Praha

historik umění, umělecký kritik, překladatel z angličtiny

Roku 1948 ukončil studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1950-54 vyučoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a 1954-60 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (jako docent), roku 1961 byl jmenován profesorem Akademie múzických umění v Praze. V letech 1967-1990 byl ředitelem Národní galerie v Praze. Zabýval se hlavně českým a světovým malířstvím 19. a 20. století, napsal monografie o G. Courbetovi, J. Jiroudkovi, V. Tittelbachovi, V. Rabasovi, F. Grossovi, J. Preisslerovi, V. Špálovi a dalších, studii o české sececi, publikoval řadu esejů a popularizačních článků. Ve 40. letech se podílel na několika překladech poezie z angličtiny.

Překlady z angličtiny

Eliot, T(homas) S(tearns): Co pravil hrom (The Waste Land - V. What the Thunder Said; B, Život, 6/1947, + Jiří Kolář)
Eliot, T(homas) S(tearns): Pustá země (The Waste Land; BB, Praha, Protis 1996, + Arnošt Vaněček, Jiří Kolář, Jiřina Hauková, Jindřich Chalupecký, Jiří Valja)
Sandburg, Carl: Ocel a dým (Smoke And Steel; BB, Praha, Dílo 1946, + Jiří Kolář)