Kopečná Ludmila

Kopečná Ludmila* 7. 4. 1923 Barchov (u Pardubic)

překladatelka z francouzštiny

Rozená Nadrchalová. Po studiích na Obchodní akademii v Písku (1938-42) pracovala jako úřednice u řady soukromých a později státních firem a podniků v jižních Čechách (Protivín, Vodňany), v Praze (Československý průmysl cukrovarnický, 1945-48), na Pardubicku (Ústav pro výzkum radiotechniky v Opočínku, 1952-70; generální ředitelství IVTAS Chrudim, 1970-79) a na Ostravsku (generální ředitelství Vítkovice, 1979-85). Nyní v důchodu. Ze svých prací si nejvíce cení překladů Mussetovy a Marivauxovy divadelní tvorby.

Překlady z francouzštiny

Dumas, Alexandre st.: Kean (Kean; dle úpravy J.-P. Sartra; D, Praha, ČDLJ 1957, + Zdeněk Dufek)
Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de: Triumf lásky (Le Triomphe de l'amour; D, Praha, ČDLJ 1958, + Zdeněk Dufek)
Musset, Alfred de: O čem sní mladé dívky (A quoi rêvent les jeunes filles; D, Praha, ČDLJ 1958, + Zdeněk Dufek)