Kopecký Jan

Kopecký Jan


* 13. 10. 1919 Habrkovice u Kutné Hory
† 20. 12. 1992 Praha

divadelní kritik, teoretik a historik, dramatik, překladatel z francouzštiny a ruštiny

Středoškolská studia ukončil v Praze roku 1938, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval estetiku, literární komparatistiku a českou literaturu. Od roku 1943 se plně věnoval divadelní praxi i teorii: 1943-45 byl dramaturgem a režisérem Městského divadla v Kladně, následující rok dramaturgem Divadla 5. května v Praze, 1947-50 působil jako dramaturg v činohře Národního divadla v Praze. Od roku 1950 se věnoval pedagogické činnosti jako docent a od roku 1959 profesor Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. V letech 1960-71 působil jako profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po roce 1971 nesměl publikovat a až do penzionování v roce 1982 pracoval v dělnických profesích. Roku 1990 se jako profesor vrátil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Kopeckého koncepce divadla a jeho společenské i umělecké funkce jsou shrnuty v množství esejů, kritik, studií, mezi nimiž nejvýznamnější jsou knihy Nedokončené zápasy (1961) a Dramatický paradox (1963). Velkého úspěchu dosáhly jeho scénické adaptace lidových her (Komedie o umučení..., 1965). Také v překladatelské praxi z francouzštiny a ruštiny se věnoval především překladům textů o divadle a textům dramatickým, které v 70. a 80. letech skrýval pod pseudonymy a vypůjčenými jmény, mj. i své dcery Ivany Vadlejchové (*1944). Oblíbenými se staly jeho publikace Co je divadlo? (1983, pod jménem Jan Bernard) a Čtení o Národním divadle (1983, pod jménem Hana Konečná). Jako dramatik napsal například komedie Linka důvěry (1986, pod jménem Ivana Vadlejchová), Kočka ve vile (1978, spolu s Jiřím Seydlerem pod jménem Jiří Poch).

 

Překlady z francouzštiny

Adamov, Arthur: Ping-pong (Ping-pong; D, Praha, Dilia 1966)
Artaud, Antonin: Divadlo Antonina Artauda I, II (v I. stať JK, Kulturní dům hlavního města Prahy 1987)
Artaud, Antonin: Cenci (Cenci, D, Praha, Dilia 1967. Premiéra Státní divadlo Brno, 1967)
Artaud, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec (Le Théâtre et son double; E, Praha, Herrmann & synové 1994, + Ladislav Šerý)
Anouilh, Jean: Miláček Ornifle (L'Ornifle ou le Courant d'air; D, Praha, Dilia 1968)
Courteline, Georges: Husička (La Cruche; D, Praha, Dilia 1971, jako Jan Kmoníček)
Courteline, Georges: Manželství po francouzsku (D, Praha, premiéra Brno, Satirické divadlo Večerní Brno 1973, jako Ivana Vadlejchová)
Courteline, Georges: Radosti garnizóny aneb Vojna jako řemen (D, Praha, premiéra Brno, Satirické divadlo Večerní Brno 1971, jako Tomáš Záruba)
Gélinas, Gratien: Spravedliví a pytel dobroty (Bousille et les Justes; D, Praha, Dilia 1972, jako Ivana Vadlejchová; premiéra Cheb, Západočeské divadlo, 1972, jako Ivana Vadlejchová)
Labiche, Eugene: Písek do očí (La poudre aux yeux; D, Praha, Dilia 1972, jako Ivana Vadlejchová; premiéra Kladno, Divadlo J. Průchy, 1974, jako Ivana Vadlejchová; premiéra Opava, Slezské divadlo 1974, jako Ivana Vadlejchová; premiéra Plzeň, Divadlo J. K. Tyla 1975, jako Ivana Vadlejchová)
Monnier, Henri: Pan Prudhomme a ten rod (D, úprava pro rozhlas na motivy her a próz H.Monniera, 1976, jako Ivana Vadlejchová)
Puget, Claude-André: Bláhový čas (Les Jour heureux; D, Praha, Dilia 1970, jako Tomáš Záruba)
Puget, Claude-André: Šťastné dny (Les Jour heureux; D, premiéra Praha, Realistické divadlo Z. Nejedlého 1971, jako Tomáš Záruba)
Rolland, Romain: Liluli (Liluli; D, Praha, Symposion 1948, + Nina Neumannová)
Rolland, Romain: Divadlo lidu (spolu s Karlem Krausem, Praha 1946)
Vilar, Jean: Tajemství divadla (sborník Vilarových statí, Praha, Orbis 1966)

 

Překlady z ruštiny

Lukovskij, Igor V: Tajemství věčné noci (D [pro mládež], Praha, Osvěta 1951, + Jan Kmoníček)
Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič: Bez věna (D, in: Hry IV, Praha, SNKLHU 1955, + Jan Kmoníček)
Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič: Chudá nevěsta (D, in: Hry, Praha, SNKLHU 1950, + Jan Kmoníček)
Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič: I chytrák se spálí (D, in: Hry II, Praha, SNKLHU 1951)
Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič: Krasavec (D, in: Hry IV, Praha, SNKLHU 1955, + Jan Kmoníček)
Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič: Vlci a ovce (Volki i ovcy; D, 1952; in: Hry III, Praha, SNKLHU 1953)
Rachmanov, Leonid: Neklidné stáří (Bespokojnaja starost; D, Praha, Umění lidu 1949, + Jan Grosssman)
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Anna Kareninová - Scény z románu (Anna Karenina; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953, + Jan Kmoníček)

 

poslední aktualizace: 29.4.2006