Kopal Josef

Kopal Josef* 25. 4. 1883 Hřmenín u Jičína
† 29. 12. 1966 Praha

literární historik, překladatel z francouzštiny

Po maturitě (1902) na gymnáziu v Jičíně, studoval francouzštinu a němčinu na Filozofické fakultě pražské univerzity. Svá studia doplnil pobyty na univerzitách v Neuchatelu (1905) a v Grenoblu (1910). Stal se středoškolským profesorem, krátce učil na reálce v Bučovicích, 1909-12 byl profesorem gymnázia v Kolíně a 1912-21 v Litomyšli, od 1921 působil na reálce v Praze-Smíchově. Roku 1924 získal doktorát filozofie za práci Flaubertova estetika, 1928 se habilitoval na univerzitě v Bratislavě prací Literární teorie Boileauova a 1930 tam byl jmenován mimořádným a 1935 řádným profesorem dějin francouzské literatury. 1936-38 působil současně i na Masarykově univerzitě v Brně a 1938 přešel do Prahy na Univerzitu Karlovu, kde 1945-52 vedl romanistiku. Jako literární historik se věnoval studiu klasicismu (Boileau), literatury 19. století (Flaubert). Je autorem monumentálních Dějin francouzské literatury (1949) a soustavně v odborných i popularizujících časopisech referoval o francouzské literatuře. V překladatelské činnosti se věnoval především literatuře 19. století (Balzac, Vigny, Flaubert, Rolland).

Překlady z francouzštiny

Balzac, Honoré de: Červená hospoda (L'Auberge rouge; P, in: Červená hospoda, Praha, Československý spisovatel 1950)
Flaubert, Gustave: Bouvard a Pécuchet (Bouvard et Pécuchet; R, Praha, SNKLHU 1960, + Věra Smetanová)
Montesquieu, Charles Louis de Secondat baron de la Brède et de: Perské listy (Lettres persanes; R, Praha, SNKLHU 1955)
Rolland, Romain: Jan Kryštof. 1. Úsvit. Jitro. Jinoch. 2. Vzpoura. Jarmark. 3. Antoinetta. V domě. Přítelkyně. 4. Hořící keř. Nový den (Jean-Christophe. L'Aube. Le Matin. L'Adolescent. 2. La Révolte. La Foire. 3. Antoinette. Dans la maison. 4. Le Buisson ardent. La Nouvelle journée; R, Praha, Kvasnička a Hampl 1948)