Klíma Otakar

Klíma Otakar* 15. 11. 1908 Dejvice (Praha-Dejvice)
† 29. 12. 1988 Praha

orientalista, filolog, překladatel z perštiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval u B. Hrozného, V. Lesného a J. Rypky orientalistiku (1927-32) a souběžně slovenskou a germánskou filologii. V letech 1931-35 vyučoval češtinu a němčinu na pražských gymnáziích. Od roku 1953 do roku 1973 byl vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu Československé akademie věd, kde vedl oddělení Přední Asie. Zabýval se především problematikou předislámského Íránu (Sláva a pád starého Íránu, 1977), íránskými náboženskými mysliteli a reformátory Mazdakem (monografie Mazdak, 1957, kniha Geschichte des Mazdakismus, 1977), Máním (kniha Manis Ziet und Leben, 1962) a Zarathuštrou (monografie Zarathuštra, 1964). Autorsky se podílel na dějinách perské a tádžické literatury (1956) a na Mluvnici hebrejštiny a aramejštiny (1956). Ve svém historickém výzkumu vycházel z analýzy původních textů. Překládal ze staroperské i středoperské literatury, překlady publikoval převážně časopisecky.

Překlady z perštiny

Oběti ohňům (výbor literárních památek, Praha, Odeon 1985)